Ontwikkeling nieuwe methodiek

In 2021 is de NOV van start gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe onderzoeksagenda, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Bij de ontwikkeling van deze onderzoeksagenda wordt een nieuwe methodiek gehanteerd:

  1. De agenda wordt gemaakt rondom het multidisciplinaire thema beweegzorg. Er worden dus onbeantwoorde onderzoeksvragen meegenomen waarbij meerdere disciplines, zoals bijvoorbeeld de orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en revalidatieartsen, betrokken zijn bij de uitwerking van de vraag. Om dit onderdeel van de methodiek vorm te geven, is er recent een multidisciplinaire werkgroep gevormd met afvaardiging vanuit voor beweegzorg relevante disciplines.
  2. We ontwikkelen een methode om deze onderzoeksagenda continu up-to-date te houden. In plaats van over een jaar of vijf een nieuwe agenda te maken, blijft de huidige agena bestaan en worden vragen waar in de tussentijd een antwoord op komt of onderzoek naar gaat lopen door andere vragen vervangen.

De Delphi-methode

In het flowdiagram hieronder wordt samengevat weergegeven hoe de nieuwe methodiek eruitziet. Een groot verschil met de ontwikkeling van vorige onderzoeksagenda’s is dat de prioritering geheel via een (digitale) Delphi-procedure zal verlopen. Dit is een onderzoeksmethode waarbij de mening van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat. De antwoorden van de experts worden teruggekoppeld en in een aantal rondes geprobeert men tot consensus te komen. Hierdoor is het proces transparant, reproduceerbaar en een betere afspiegeling van alle stakeholders. Er wordt dus geen fysieke prioriteringsbijeenkomst meer georganiseerd.

Flowdiagram nieuwe methodiek onderzoek naar beweegzorg

Onderzoeksvragen indienen kan het hele jaar door


Het blijft continu mogelijk om vragen in te dienen via een online enquête op https://nl.surveymonkey.com/r/9XPFJ32.
De vragen worden één keer per jaar verwerkt en meegenomen in de update van de agenda. De volgende deadline voor het indienen van onbeantwoorde vragen is 1 mei 2024.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}