Gewrichtssparende-Regeneratieve Geneeskunde

De Werkgroep Gewrichtssparende-Regeneratieve Geneeskunde (voorheen werkgroep Biotechnologie) signaleert nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie en doet daarvan verslag tijdens de NOV-vergaderingen. Verzoeken voor een analyse kunnen bij de werkgroep worden ingediend.

Om een breed draagvlak te creëren, nodigt de werkgroep de leden van de NOV uit om lid te worden van de Werkgroep Gewrichtssparende-Regeneratieve Geneeskunde.

Bestuur

Dr. Roel Custers, voorzitter
Dr. Pieter Emans, secretaris
Dr. Tony van Tienen, penningmeester

NOV-leden kunnen de gegevens van de bestuursleden inzien als zij zijn ingelogd in MijnNOV.

Doelen
  • Initiatiëren van werkgroepbijeenkomsten en sessies tijdens NOV vergaderingen (eventueel samen met andere verenigingen).
  • Klankbordfunctie op het gebied van nieuwe biotechnologie voor de leden van de NOV en advies- en overlegpartner voor de industrie en onderzoekers.
  • Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en producten op het gebied van de biotechnologie en zonodig de NOV- leden hierover informeren.
  • Richtlijnen, consensus en statements opstellen over biotechnologie-toepassing in de orthopedische praktijk.
  • De werkgroep is een adviesorgaan ten aanzien van pre-klinisch onderzoek van experimentele technieken.
  • De werkgroep kan betrokken worden als adviesorgaan bij het stimuleren van ROGO-breed onderzoek.
  • De commissie gaat stimuleren dat de toepassing van nieuwe technieken in de kliniek op een adequate wijze wordt geregistreerd.
Vragen aan de werkgroep
  • Is er consensus te bereiken over de behandeling van kraakbeendefecten? Deze consensus is inmiddels tot stand gekomen - via een rapport van de werkgroep aan het NOV bestuur - en geïmplementeerd in de zorgpraktijk.
  • Kan er een overzicht komen van de beschikbare biomaterialen die gebruikt kunnen worden bij het vullen van botdefecten? Hieraan gekoppeld: kan in dit overzicht aangegeven worden voor welke indicaties het betreffende biomateriaal het meest geschikt is en hoe het dan gebruikt moet worden (m.a.w. maak een soort kookboek)? Aan deze vragen werkt de werkgroep Gewrichtssparende-Regeneratieve Geneeskunde momenteel.
Lid worden

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep via MijnNOV (knop Persoonlijke gegevens en vervolgens Aanpassen en dan Aanmelden of afmelden werkgroep of CORE).

Het lidmaatschap kost  € 50,- per jaar en dit bedrag komt op de factuur van de NOV te staan.

 

Ledenlijst van de werkgroep

Werkgroepleden kunnen een actuele ledenlijst van de werkgroep inzien via MijnNOV.

Contact

Wilt u contact met de werkgroep? Stuur dan een bericht naar nov@orthopeden.org.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.