Bij het oprichten van een vereniging ben je verplicht om statuten op te stellen. Dit zijn de basisregels voor je vereniging. Uitbreidingen en aanvullingen op deze regels, zoals over het aanvragen van het lidmaatschap en de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt voor, ook in de gezondheidszorg. We mogen en kunnen grensoverschrijdend gedrag niet accepteren. De werkomgeving moet voor iedereen een veilige plek zijn waar respect en zorgzaamheid de norm zijn. Bij grensoverschrijdend gedrag kan men denken aan seksuele intimidatie, uitsluiting, agressie, pestgedrag of andere vormen van ongewenst gedrag. Grensoverschrijdend gedrag gebeurt opzettelijk maar ook vaak niet opzettelijk. Hiërarchische verhoudingen en afhankelijkheid van opleiders en supervisors kunnen factoren zijn die meespelen. Macht is hierbij subtiel en wordt vaak gevoeld door betrokkenen met minder macht, en niet vanzelfsprekend door de degene met macht. Degene die dit gedrag vertoont is fout en verantwoordelijk en nooit het slachtoffer.

Het is daarom belangrijk dat we streven naar en werken aan een veilige werk- en leeromgeving. Elke arts, elke zorgverlener verdient een veilige en gezonde werkomgeving, en elke student heeft recht op een veilig opleidingsklimaat. De Nederlandse Orthopaedische Vereniging vindt het om deze reden van groot belang dat we rekening houden met elkaar, dat we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en dat we met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. We moeten ons afvragen wat voor effect het hebben van een bepaalde positie kan hebben op anderen in een vaak afhankelijke positie. Om een veilig werk- en leerklimaat te bevorderen is er een Commissie Cultuur ingesteld en besteden wij aandacht aan dit thema o.a. tijdens de NOV-congressen en opleidingsbijeenkomsten. Ook in het ziekenhuis is er aandacht voor dit onderwerp. Zo zijn er binnen de ziekenhuizen vertrouwenspersonen aangesteld en is er in veel gevallen een Commissie Klachtenregeling waarbij ongewenste omgangsvormen aangekaart kunnen worden. Specifieke informatie waar je terecht kunt is in het ziekenhuis op te vragen. Mocht je hier niet uitkomen kun je altijd contact opnemen met de NOV zodat we met je mee kunnen denken.

Meer informatie over wat grensoverschrijdend gedrag is en hoe je hierover met elkaar in gesprek gaat is kun je hieronder vinden:Statuten NOV


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.