Beroepsbelangencommissie (BBC)

Het is de taak van de BBC om de maatschappelijke- en de beroepsbelangen van de leden te behartigen. Hieronder valt onder andere: overleg met de Federatie over tarieven en DBC's, adviseren over werkomstandigheden, hulpverlening bij geschillen, problematiek bij interdisciplinaire toetsing.

Samenstelling bestuur

Freerk Jonkers, voorzitter
Dr. Hubert Oostenbroek, secretaris
Dr. Sjoerd Stufkens, vertegenwoordiger NOV-bestuur
Koen Steentjes, vertegenwoordiger VOCA
Marijn van den Besselaar
Lauri Coors
Bas Fransen
Henk van der Hoeven
Kjell Jaspars
Dagmar Kempink
Dr. Marc Nieuwenhuijse
Marjolein Morssinkhof
Maaike Schotanus
Patrick Toonders, ambtelijk secretaris

Leden van de NOV kunnen de gegevens van de commissieleden inzien als zij zijn ingelogd op MijnNOV.

De commissieleden van de BBC kunnen de stukken vinden in MijnNOV; via de knop Mijn NOV Teams.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.