Jonge Klaren en werkgelegenheid

Jonge Klaren zijn orthopedisch chirurgen die de opleiding tot orthopedisch chirurg minder dan 5 jaar geleden hebben afgerond. Sinds een aantal jaren blijkt het voor deze groep steeds moeilijker om aan een baan als orthopedisch chirurg te komen, in het bijzonder een vaste aanstelling.

Dit probleem is niet exclusief voor de orthopedie en speelt eveneens bij een aantal andere specialismen. Wel is het arbeidsmarktprobleem binnen de orthopedie inmiddels lang bestaand en neemt het met name de laatste jaren in ernst toe. Het NOV-bestuur heeft reeds in 2013 een Task Force Jonge Klaren in het leven geroepen met als opdracht het NOV-bestuur meer inzicht te geven in deze problematiek en oplossingsrichtingen aan te dragen. Hieruit zijn tal van initiatieven voortgekomen, onder andere:

  • Bezoek van financieel adviseurs aan vakgroepen om financiële aspecten van mogelijke uitbreiding met Jonge Klare in kaart te brengen.
  • NOV-accreditatie fellowships.
  • Carrièredag.

De oorzaken van het probleem zijn divers en een directe oplossing is buiten de mogelijkheden van de NOV gelegen. Gezien de toename in ernst heeft het NOV-bestuur echter haar inspanningen om te komen tot oplossingen geïntensiveerd. Er is recentelijk een nieuwe Taskforce Jonge Klaren benoemd waarin vertegenwoordigers vanuit het NOV-bestuur, VOCA-bestuur, Jonge Klaren, academische- en opleidingsziekenhuizen en ZBC’s zitting hebben. De opdracht is om de problematiek ten aanzien van oorzaak, actualiteit én toekomst zo scherp mogelijk in beeld te brengen en van daaruit alle mogelijke denkrichtingen ter verlichting van het probleem te benoemen. Hierbij wordt nadrukkelijk ook de dialoog en samenwerking gezocht met andere stakeholders (FMS, Capaciteitsorgaan, wetenschappelijke verenigingen andere specialismen, etc.).

Verder informatie:

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.