Ziektelast

De ziektelast van de patiënt met een orthopedische aandoening


Wanneer we spreken over ziektelast gaat het niet alleen om de last die een patiënt ondervindt van een bepaalde ziekte en om alles wat voor de patiënt belangrijk is, maar het gaat ook om de last voor de maatschappij waar de patiënt deel van uitmaakt.

Een aandoening van het steun- en bewegingsstelsel is over het algemeen niet direct levensbedreigend, maar een patiënt kan er ernstig onder lijden. Ongeveer 20% van de mensen op een wachtlijst voor het vervangen van een heup of knie door middel van een prothese ervaart de toestand van hun gezondheid op het laagst denkbare niveau. Het adequaat behandelen van ernstige beperkingen, bijvoorbeeld ten gevolge van knieartrose, kan zeker op termijn van levensbelang zijn: door deze behandeling, met een toename van de mobiliteit, ontstaat een kleinere kans op het secundair verkrijgen van hartfalen en overlijden.

De totale directe zorgkosten van aandoeningen aan het steun- en bewegingsstelsel bedragen in Nederland rond de 8 miljard euro per jaar en vormen daarmee een substantieel deel van de totale zorgkosten in Nederland. Daarnaast is er sprake van aanzienlijke secundaire (sociale) kosten door verlies van zelfstandigheid en economische inzetbaarheid .

Bij het in ogenschouw nemen van deze economische consequenties gaat het niet enkel om de zorgkosten maar het gaat ook om verlies van productiviteit en om verminderde kwaliteit van leven.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.