Certificering trauma

De NOV heeft een register voor orthopedisch chirurgen, gecertificeerd in traumatologie. Met deze certificering wil de NOV de kwaliteit van zorg bevorderen. Orthopedisch chirurgen die zich extra hebben bekwaamd in het deelgebied traumatologie kunnen zich in dit register laten opnemen. De NOV streeft ernaar ook voor andere deelgebieden van de orthopedie registers aan te leggen.

Binnenring Traumacertificering

In de Task Force 2.0 is door de NOV en de NVT gekozen voor het twee ringen-model. In dit model wordt de traumapatiënt direct omringd (binnenring) door een multidisciplinair trauma team, waarbij, op indicatie, expertise van een medisch specialisme desgevraagd aan toegevoegd kan worden (buitenring). De binnen- en buitenring worden met elkaar verbonden door het inrichten van zorgpaden. Juist in die zorgpaden is er voor elke discipline ruimte om specifieke kennis en kunde in te brengen.
De medisch specialisten in de binnenring dienen te zijn gecertificeerd. Deze Binnenring Trauma Certificering is per 01-01-2000 gestart. 

Eisen (her)certificering orthopedisch chirurg-traumatoloog

De nieuwe eisen voor de (her)certificering zijn door de NOV en NVT vastgesteld en luiden als volgt:

 1. Reeds eerder volledig gecertificeerd als orthopedisch chirurg traumatoloog.
 2. U bent lid van de NVOT/NVT.
 3. Aantoonbare besteding van minimaal 4 dagdelen per week aan traumazorg.
  a.    We hebben het over gemiddeld 4 dagdelen per week, waarop de chirurg werkzaam moet zijn in de Trauma chirurgie. 
  b.    Van deze 4 dagdelen genoemd onder 1 hiervoor, mag gemiddeld 1 dagdeel per week 1 Avond/Nacht/Weekenddienst betreffen.
  c.    Substantiële trauma-gerelateerde managementtaken (bv SEH-manager) kunnen na instemming van de leden van de Trauma Unit zelf ook aangemerkt worden als relevante werkervaring. Dergelijke werkzaamheden kunnen ook voor gemiddeld 1 dagdeel per week meetellen.
 4. Uitvoering van minimaal 75 traumachirurgische operaties per jaar. Het gaat dan om ingrepen die direct maar ook indirect trauma-gerelateerd zijn. Deze mogen allen worden meegerekend. 
  a.    Ondergrens is 75 ingrepen per jaar om gecertificeerd te kunnen zijn/blijven.
  b.    Uitgangspunt voor certificering ten aanzien van deze 75 verrichtingen per jaar is dat het gaat om trauma gerelateerde ingrepen.
  c.    Per ziekenhuis kunnen afspraken gemaakt worden over welke ingrepen wel en niet in de binnenste ring vallen.
 5. Behalen van 20 accreditatiepunten per jaar op trauma gerelateerde onderwerpen.
 6. Geldig Advanced Trauma Life Support certificaat.

Voor Jonge Klaren geldt: 

 1. Verklaring indienen van opleider orthopedie dat de aanvrager voldoet aan de eisen zoals beschreven in het landelijk opleidingsplan orthopedie (EPA trauma specialisatie).
Registratie

De registratie als Orthopedisch Chirurg-Traumatoloog verloopt via GAIA.

In uw GAIA-dossier kiest u de optie '(sub)specialisatie'. Vervolgens kunt u kiezen uit:

 • Inschrijving Zij-instroom Orthopedisch chirurg-traumatoloog
 • Inschrijving Jonge Klare (aois opleiding afgerond | EPA trauma)   Orthopedisch chirurg-traumatoloog

De kosten bedragen € 155,- (exclusief BTW) voor een registratie van 5 jaar.

 

Certificaat

Na certificering ziet u in uw GAIA-dossier bij de persoonsgegevens een  certificaat Orthopedisch chirurg-traumatoloog dat u kunt downloaden.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.