Normtijden

In samenwerking met LOGEX heeft de BBC de normtijden per zorgactiviteit en per zorgproduct voor 2023 vastgesteld.

De normtijden zijn opgesteld als weegfactor voor de zwaarte van de zorg binnen het specialisme. Dit betekent dat de normtijden niet vergelijkbaar zijn tussen specialismen onderling. De normtijden zijn onderdeel van de bepaling van output van zorg voor de LOGEX benchmark. Deze gegevens zijn alleen bedoeld voor NOV-leden en intern gebruik; we verzoeken deze niet te delen met commerciële of andere instellingen. Deze gegevens zijn gericht op vergelijking binnen MSB’s en binnen vakgroepen. Het delen van deze gegevens met derden kan onbedoelde effecten hebben.
De lijsten zijn alleen beschikbaar voor NOV-leden in het ledenportaal.

Naar de documenten 'Normtijden zorgproducten' en 'Normtijden zorgactviteiten' in het ledenportaal

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.