Abstracts

U kunt abstracts indienen om in aanmerking te komen voor een vrije voordracht tijdens een NOV-congres. Na het indienen krijgt u automatisch een bevestiging van de inzending. Pas na deze bevestiging is de aanmelding definitief. Als de deadline voor het indienen is verstreken, worden de abstracts beoordeeld en vervolgens krijgt u bericht of uw abstract is geaccepteerd of afgewezen.


Bekijk de abstracts van recente NOV-congressen

Deadlines

Deadline voor het indienen van abstracts voor het NOV-Najaarscongres op 3 oktober 2024: donderdag 1 augustus 2024, 23:59 uur.
Abstracts indienen kan via https://www.nov-congressen.org/abstracts/. 

Vorm en voorwaarden
 • Schrijf een Nederlandstalig abstract van maximaal 250 woorden.
 • De titel is kort en beschrijft duidelijk de aard van de studie.
 • Vermeld objectieve gegevens in het abstract, zodat de reviewers een adequaat oordeel over de studie kunnen vormen.
 • Vermijd afkortingen, tenzij deze éénmalig zijn gespecificeerd.
 • Als u gebruik maakt van merk- of productnamen, vermeld dan de producent en vestigingsplaats.
 • Het abstract moet geanonimiseerd zijn.
 • Gebruik de volgende indeling: Inleiding en vraagstelling, Methode, Resultaten, Conclusie.
 • De abstracts moeten helder en begrijpelijk zijn voor een algemeen arts. We willen uw abstract graag in het Nederlands omdat we deze - na acceptatie - op onze website plaatsen die voor iedereen toegankelijk is.

Voorwaarden

 • Het is niet de bedoeling om uw resultaten over meerdere abstracts te verspreiden. Dien 1 abstract in en zorg ervoor dat dit abstract van de hoogste kwaliteit is.
 • Op het moment dat het abstract wordt ingediend, mag dit niet gepubliceerd zijn.
 • Minstens 1 van de auteurs moet lid zijn van de NOV.

Abstracts die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden niet beoordeeld.

Beoordeling

De Commissie Wetenschap en Innovatie doet de selectieprocedure. De commissieleden scoren de geblindeerde abstracts. De commissie heeft speciale aandacht voor mogelijke klinische impact en relevantie van het wetenschappelijk werk, mits het past binnen de wetenschappelijke context.

Presentatie geaccepteerde vrije voordrachten
 • Voor vrije voordrachten is de standaardtijd voor een presentatie vastgelegd. De informatie hierover krijgt u per e-mail.
 • Alle NOV-leden die spreken op de NOV-congressen en studiedagen moeten vermeld staan in het Transparantieregister als zij een zakelijke relatie hebben met de industrie.
 • Bij een presentatie moet u mogelijke belangenverstrengeling vermelden op de eerste dia van de presentatie na de titeldia. Er is sprake van mogelijke belangenverstrengeling als sprekers (of directe familieleden) een financieel belang hebben, of betrokken zijn bij de commerciële organisatie die een direct of indirect belang heeft in het onderwerp dat wordt gepresenteerd. Het is niet de bedoeling om de sprekers te weerhouden van de presentatie, maar wel om het publiek openlijk te informeren over de relatie met een commerciële organisatie. De betreffende dia van de presentatie stelt u op volgens een vast format.
 • Gebruik16x9 ppt slides.


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.