HINT studie

Onderzoeksvraag

Luxaties van het proximale interphalangeale gewricht (PIP): leidt functionele nabehandeling tot betere functie en minder klachten dan behandeling met buddy-tape?

Samenvatting

Titel: HINT studie: Hyperextension injuries of the proximal interphalangeal (PIP) joint, strapping immobilization or early active motion? Transition in healthcare.

Vraagstelling: De 10000 personen die jaarlijks de spoedeisende hulp (SEH) bezoeken is het topje van de ijsberg van de totale groep personen die in Nederland jaarlijks een vingers uit de kom of bijna uit de kom doormaken. Deze personen ondergaan op de SEH de standaardbehandeling waarbij de vinger die uit de kom is wordt vastgezet. Een deel van de personen met een vinger uit de kom gaat naar de huisarts en we vermoeden dat een nog grotere groep personen niet de huisarts bezoekt en daar geen klachten aan overhoudt. Daarbij ontstond de vraag of de standaardbehandeling op de SEH niet juist leidt tot een langere tijd bewegingsbeperking en revalidatie duur, met daarbij langer ziekteverzuim, hogere kosten en meer ongemak voor de patiënt.

Onze vraagstelling is dan ook:
Leidt het vroeg bewegen van een vinger uit de kom, tot minimaal vergelijkbare resultaten en minder kosten en ziekteverzuim in vergelijking met het vasttapen van de vinger?

Hypothese:
We hopen dat alleen bewegingsoefeningen in plaats van het vastzetten van de vinger uit de kom een kortere periode met bewegingsbeperking geeft en een minstens vergelijkbaar herstel. Dit zal minder ziekteverzuim, minder belasting van de SEH en uiteindelijk een grote kostenbesparing opleveren, met minder ongemak voor de patiënt.
Als het bewegen zonder vastzetten na een vinger uit de kom vergelijkbaar werkt als het vastzetten met tape of een spalkje hoeft deze behandeling niet meer in het ziekenhuis te worden uitgevoerd. De zorg rondom deze patiënten kan dan geleverd worden via de huisartsen zorg. Snel en goed toegankelijk en dicht bij de patiënten thuis, zal dit de patiënten veel minder belasten. Indien het bewegen zonder vastzetten minder bewegingsbeperking geeft, met een snellere revalidatie, zal dit leiden tot minder ziekteverzuim en bijvoorbeeld sneller terugkeren naar hobby en sportactiviteiten.

Studieopzet:
De studie zal uitgevoerd worden in een multicenter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, een non-inferiority trial (aantonen dat “vroeg bewegen” even werkzaam is als de ”vasttape” behandeling)
Studiepopulatie: personen ouder dan 12 jaar met een vinger uit de kom, aangetoond met lichamelijk onderzoek en röntgenfoto op de spoedeisende hulp.

  • Interventie: Actief bewegen en in de gaten houden
  • Gebruikelijke zorg/vergelijking: Vastzetten met tape of een plastic spalkje
  • Uitkomstmaten: wat is het verschil tussen beide behandelingen in functie en pijn na drie maanden, ten opzichte van de pijn en functie gemeten net na inclusie, gemeten met een vragenlijst (Michigan Hand Questionaire)
  • Tijdspad: We hopen de studie te starten in december 2021. Includeren van de patiënten zal naar verwachting 12 maanden duren, waarna we de patiënten gedurende 12 maanden zullen volgen. De totale tijdsduur van de studie (inclusief het schrijven en rapporteren van de resultaten) is 4 jaar.
Subsidie

Aanvraag ingediend bij ZonMw doelmatigheid (07-09-2021)

Onderzoeksgroep/contact

Dr. Gerald Kraan
Dr. Nina Mathijssen

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Nina Mathijssen via n.mathijssen@rhoc.nl.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.