Subsidies

Op dit deel van de website vindt u informatie over lopende subsidietrajecten en nieuwe calls voor orthopedie-gerelateerde trajecten.

Er lopen vanuit CORE momenteel een aantal trajecten en subsidieaanvragen in het kader van Zorgevaluatie. De NOV-leden kunnen hierover op de volgende pagina's meer informatie vinden als zij zijn ingelogd. U vindt de informatie ook in MijnNOV via de knop Berichten van de NOV en vervolgens Documenten (zoek eventueel op Subsidies).
Subsidiemogelijkheden wetenschappelijk onderzoek

Subsidienieuws

  • ZonMW doet een subsidieoproep voor onderzoek naar multidisciplinaire samenwerking middels het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. De subsidie maakt het mogelijk om te onderzoeken en te onderbouwen wat de meerwaarde is van multidisciplinaire samenwerking. Er kan tot 22 juni 2021 een aanvraag worden ingediend met een maximum van € 300.000 euro per project. Meer informatie.
  • Vervolg programma Doelmatigheid ZonMw. Het nieuwe programma Doelmatigheid loopt van 2022 t/m 2026 en heeft een beschikbaar budget van € 48,7 miljoen. Om de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren en de studies te versnellen, komen er stimuleringssubsidies voor samenwerking en methodologische ondersteuning. Verder komt er financiering voor voorbereidende studies, waarmee systematische reviews, pilot- en uitvoerbaarheidsstudies uitgevoerd kunnen worden.
    Er is extra aandacht voor implementatie van kennis in de praktijk vanaf projectidee tot gebruik van resultaten in de praktijk. Hiervoor is er voor de medisch specialistische zorg intensieve samenwerking met het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). Meer informatie.
  • Nieuw programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis. VWS heeft opdracht gegeven voor een vervolg op het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH). Om nog duidelijker te maken waar het programma om draait, is aan de programmanaam het woord thuis toegevoegd. Naar verwachting wordt de eerste subsidieronde eind juni 2020 opengesteld. Lees meer.
  • Subsidies COVID-19
  • Gevolgen coronacrisis voor (uitloop van) lopend onderzoek en lopende subsidies

Factsheet Financieringsmogelijkheden FMS

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}