Maatschappelijke impact orthopedische behandelingen

Hoe meet je de maatschappelijke impact van orthopedische behandelingen?

Het meten van de maatschappelijke impact van orthopedische behandelingen is een complex proces dat verschillende aspecten van de gezondheidszorg en de samenleving als geheel omvat. Door het verzamelen van gegevens van patiënten over hun ervaringen en resultaten van orthopedische behandelingen (patiënt gerapporteerde uitkomsten of PRO's), zoals het meten van pijnverlichting, functionele verbetering, kwaliteit van leven en tevredenheid met de behandeling, wordt op individueel en groepsniveau duidelijk welke baten er zijn. Uiteraard is ook belangrijk in kaart te brengen hoe orthopedische behandelingen van invloed zijn op de arbeidsparticipatie en productiviteit van patiënten.

Met het evalueren van de mate van herstel, complicaties, eventuele heroperaties en het uitvoeren van economische analyses worden de per gewonnen levensjaar (QALY) of per verbeterd functioneel niveau inzichtelijk. Epidemiologische gegevens met betrekking tot de incidentie en prevalentie van orthopedische aandoeningen in de samenleving helpen bij het identificeren van de omvang van het gezondheidsprobleem dat wordt aangepakt door orthopedische behandelingen.

Het specifieke type orthopedische aandoening en de behandelingsopties, maar ook de individuele factoren van een patiënt en zijn sociale situatie zijn hierin modificerende factoren. Om zowel de maatschappelijke als de individuele impact te meten is een uniforme registratie van ingangs- en uitkomstparameters van belang. Deze parameters liggen dus niet alleen op het biomedische gebied, maar omvatten ook psychosociale en economische componenten en betreffen niet alleen uitkomstdata, maar ook ingangsdata.

De LROI is van origine een registratie van klinische uitkomsten van (prothese)operaties waar met de registratie van PRO’s de individuele waarde kan worden gemeten. De LROI heeft een grote compleetheid, maar mist registratie op diverse invloedrijke domeinen, maar biedt dus een fraai instrument om registraties op diverse domeinen te faciliteren.
Door gebruik te maken van een dergelijke registratie en hier modules aan toe te voegen waarbij de diverse genoemde domeinen kunnen worden gemeten ontstaat een landelijk instrument om de maatschappelijke impact van orthopedische behandelingen te kunnen meten.

Dit vereist een multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen gezondheidszorgprofessionals, patiënten, epidemiologen, economen en beleidsmakers. Het doel is om een alomvattend beeld te krijgen van hoe orthopedische behandelingen de gezondheid en het welzijn van individuen en de samenleving als geheel beïnvloeden.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.