Behandeling kraakbeentumoren

Laaggradige kraakbeentumoren: is het wel of niet nodig om te opereren? RCT: MRI afwachten versus operatie.

De behandeling van laaggradige centrale kraakbeentumoren van de extremiteit (atypische cartilageneuze tumoren) wisselt per centrum. Sommige centra kiezen voor jaarlijks onderzoek en controle met röntgen en MRI en volgen deze patiënten soms 5-10 jaar. Andere centra kiezen voor een minimaal invasieve curettage van alle kraakbeentumoren. Gerandomiseerd onderzoek dat deze behandelstrategieën vergelijkt, ontbreekt.

De werkgroep Bot en Weke-delen Tumoren gaat deze openstaande vraag uitwerken. De eerste opzet is gepresenteerd in een pitich tijdens het NOV-Najaarscongres 2019. Bekijk de presentatie via MijnNOV. De projectgroep zoekt nog een orthopeed uit een niet-academisch ziekenhuis om mee te denken.

Wilt u graag met deze openstaande vraag aan de slag? Meld u dan via CORE@orthopeden.org. Binnenkort is er een startbijeenkomst voor deze openstaande vraag.

Prioritering

10 keer geprioriteerd (9 keer NOV-lid, 1 keer stakeholder)

Bijbehorende richtlijn

Er is geen richtlijn op dit gebied.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}