Septische artritis

Wat is de effectiviteit van arthroscopisch spoelen van een gewricht in vergelijking met puncteren van het gewricht bij patiënten met een septische artritis?

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) noch de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) hebben een nationale richtlijn voor de optimale behandeling van septische artritis.

De incidentie van septische artritis ligt tussen 2 - 6 gevallen per 100.000 mensen en varieert afhankelijk van het aantal risicofactoren. Septische artritis komt vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen. De piekincidentie van septische artritis ligt tussen de 2 en 3 jaar met een mannelijke dominantie (2:1). Hoog risicogroepen bij kinderen zijn o.a. neonaten, hemofiliepatiëntjes met een hemartrose, immunocompromiteerde (bv sikkelcelanemie, HIV), en behandeling met chemotherapie. Risico factoren bij volwassenen behelzen o.a. hoge leeftijd (>80 jaar), diabetes mellitus, reumatoïde artritis, recente gewrichts OK, gewrichtsprothese, en sepsis.
Behandeling van septische artritis bestaat uit een combinatie van antimicrobiële therapie en gewrichtsdrainage. Empirische antimicrobiële therapie dient prompt gestart te worden nadat gewrichtspunctie voor het afnemen van kweken is verricht. Drainage kan gebeuren via artrotomie, arthroscopie, of dagelijkse naald aspiraties. Over welke vorm van drainage de voorkeur verdient bestaat nog steeds discussie vanwege het ontbreken van goede vergelijkende studies. Wel kan gesteld worden dat de keuze voor een bepaald type drainage afhankelijk is van verschillende factoren en bepaald wordt door de orthopeed. Eén studie meldde dat knie artrotomie meer complicaties opleverde dan artroscopie (1).

Zoals boven vermeld hebben de NOV en de NVR geen nationale richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling van septische artritis. Evenmin bieden de American College of Rheumatology (ACR) en de European Alliance of Assocations for Rheumatology (EULAR) houvast met een richtlijn. 
Wel is er een Britse richtlijn die voor het laatst geactualiseerd is in 2006. Deze stelt dat er geen voorkeur bestaat voor dagelijkse naald aspiratie of chirurgische drainage. Echter, in de volgende gevallen verdient chirurgische drainage de voorkeur boven dagelijkse naald aspiratie: 1) onvoldoende verbetering na dagelijkse naald aspiratie en 2) septische artritis van de heup. Een van Nederlandse bodem gepubliceerde review stelt dat in het algemeen dagelijkse naald aspiratie de voorkeur verdient behalve wanneer sprake is van moeilijk toegankelijke gewrichten of bij onvoldoende respons (2).

Literatuur

1. Arthroscopy versus arthrotomy for the treatment of septic knee arthritis

2. Septic arthritis: The drainage controversy

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.