Patellofemorale pijn

Wat is het verschil tussen oefentherapie en een combinatie van oefentherapie, tape, braces en zolen bij patellofemorale pijn?

Patellofemorale pijn is te definiëren als pijn rondom of achter de patella, die wordt verergerd door ten minste één activiteit die het patellofemorale gewricht belast tijdens het dragen van het lichaamsgewicht met een gebogen knie (bijvoorbeeld hurken, traplopen, joggen/rennen, springen/springen). De precieze prevalentie in de algemene populatie is niet bekend maar het is een veel voorkomend probleem onder m.n. jonge actieve mensen met beperkingen in hun dagelijks functioneren, werk en sport tot gevolg.

Patellofemorale pijn is een diagnose die na uitsluiten van andere oorzaken van anterieure kniepijn gesteld wordt. De aanbevolen behandeling bestaat uit Patiënt educatie en Oefentherapie. In de praktijk worden er naast oefentherapie nog diverse andere conservatieve behandelingen toegepast bij patellofemorale pijn, zoals gebruik van tape, braces of zolen gericht op pijnvermindering en/of functieverbetering. In de literatuur worden deze vaak als multimodale interventie beschreven. Er is geen eenduidigheid wat de waarde is van deze aanvullende behandelingen op herstel van patellofemorale pijn. Welke behandelingen een positieve aanvulling kunnen geven op het effect van oefentherapie en wat verwacht kan worden op de korte en lange termijn ter verbetering van patellofemorale pijn is hierin tevens niet duidelijk. 

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke effectiviteit van deze multimodale interventies is bij voorkeur een grote gerandomiseerde klinische trial nodig waarin het effect van oefentherapie/patienteducatie wordt vergeleken met oefentherapie/patienteducatie plus aanvullende behandeling d.m.v. tape, brace en/of steunzolen.
Hoewel de bewijskracht minder zal zijn zou deze onderzoeksvraag ook in een grote pragmatische trial onderzocht kunnen worden.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.