Zelf aan de slag

Beschrijven van goede zorg

De fase ‘beschrijven van goede zorg’ omvat kwaliteitsinstrumenten en beleids- en kwaliteitsdocumenten die beschrijven wat goede zorg is en hoe deze optimaal geleverd kan worden. De beschrijvingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, praktijkkennis en -ervaring en patiëntvoorkeuren.

Implementeren en verbeteren

Met de fase ‘implementatie’ worden de beschrijvingen van goede zorg verspreid en structureel verankerd in het zorgproces. Op gebied van patiëntvoorlichting, verstandige keuzes en scholing ontwikkelt de NOV verschillende kwaliteitsinstrumenten die voor deze verspreiding en verankering kunnen zorgen.

Meten en registreren

Tot de fase ‘meten en registreren’ behoren kwaliteitsinstrumenten die het mogelijk maken goede zorg en de mate waarin goede zorg geleverd wordt, meetbaar te maken.

Evalueren en agenderen

Bij de fase ‘evalueren en agenderen’ staan het bespreken, evalueren en agenderen van de volgende uitkomsten centraal:

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.