Patiëntenvoorlichting

De NOV faciliteert de leden onder andere op het gebied van patiëntenvoorlichting. De vereniging stelt hiervoor verschillende middelen beschikbaar:

Website met patiënteninformatie over orthopedie

Op www.zorgvoorbeweging.nl vindt u informatie over allerlei aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat en over de behandelmogelijkheden. U vindt er ook veel artikelen en filmpjes die de NOV in samenwerking met de werkgroepen heeft samengesteld.

Patiëntinformatie voor balie, spreekkamer en wachtruimte

De NOV en de LROI stellen het volgende materiaal beschikbaar voor de balie, wachtruimte en spreekkamer:

Films en animaties

Op het YouTubekanaal van Zorg voor Beweging staan informatieve (animatie)films over verschillende orthopedische ingrepen. U mag deze filmpjes gebruiken voor uw eigen website. Voorwaarde is dat duidelijk is wie de afzender is van de film. Dit betekent dat de namen Zorg voor beweging, NOV, Dr H.J. Mencke zichtbaar moeten zijn.

De uitleganimaties over PROMs en over de registratie van gewrichtsprothesen kunnen de vakgroepen gebruiken in de eigen communicatiemiddelen, zoals website, e-mail, apps, wachtkamerschermen etc. Het is mogelijk om daar ook het logo van de eigen organisatie op te plaatsen. Informatie via communicatie@orthopeden.org.

Magazine Zorg voor Beweging

Een blad met informatie over bewegen, gezondheid, orthopedie, preventie, innovatieve ontwikkelingen etc. Het wordt verspreid via de vakgroepen orthopedie in het land. 

Naar de editie 2019/2020
Naar de editie 2023

Patiëntbrief LROI

De behandelaars kunnen per geregistreerde prothese - en dus per individuele patiënt - een patiëntbrief uitdraaien. Hierin staat alle informatie over de prothese die geplaatst is. Zij kunnen deze meegeven aan de patiënt.
Bekijk een voorbeeld van zo'n patiëntbrief
Openen patiëntbrief vanuit LROI

Samen beslissen / Consultkaarten

Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Het gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. Soms voelt het nog niet echt als ‘samen’ en daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland zijn een campagne gestart en de NOV ondersteunt deze van harte. Er is een website met advies voor artsen en patiënten en campagnemiddelen: www.begineengoedgesprek.nl.
Samen met Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland ontwikkelde de NOV consultkaarten/keuzekaarten over artrose (slijtage) van de heup of de knie en voorste kruisbandletsel. Deze helpen de patiënten en hun behandelaars om de mogelijkheden voor behandeling te bespreken. Meer over Samen beslissen en DBC's.
In Magazine Zorg voor Beweging editie 2019/2020 staat een artikel over Samen beslissen.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.