Procedure Uitkomstanalyse

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met orthopedische aandoeningen en traumatische letsels van het steun- en bewegingsstelsel is één van de belangrijkste taken van de NOV. De vereniging houdt zich al jaren bezig met de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten zoals richtlijnen, indicatoren/kwaliteitsmeting, kwaliteitsvisitaties, patiëntenvoorlichting, bij‐ en nascholing en toetsing. Met de Procedure Uitkomstanalyse draagt de NOV bij aan kwaliteitsverbetering door middel van kwaliteitsmeting, analyse en feedback.

Door de uitkomst van prothesen of zorgaanbieders met elkaar te vergelijken kan bepaald worden of er prothesen of zorgaanbieders buiten de normale range vallen; een zogenaamde uitschieter. Prothesen of zorgaanbieders die buiten de normale range vallen krijgen extra aandacht. En inzicht in de eigenschappen van prothesen of in de werkwijze van de zorgaanbieders die bovengemiddeld presteren draagt bij aan de kwaliteit van zorg over de gehele linie.

Proces
Het proces om uitschieters te detecteren en informatie naar aanleiding van de analyse te kunnen verstrekken bestaat uit drie fasen.

  • Fase I: Het detecteren van uitschieters door middel van statistische analyse
  • Fase II: Informeren van de uitschieter en onderzoeken of er een verklaring is waarom de resultaten afwijken van gemiddeld en wat daar aan gedaan kan worden
  • Fase III: Als blijkt dat uitschieters (naar ‘mindere’ kwaliteit) niet verklaarbaar zijn én niet voldoende worden verbeterd kan de NOV actie ondernemen.

Meer informatie

RapportenBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.