Kwaliteitsvisitatie

Een kwaliteitsvisitatie is een onderzoek op locatie naar de omstandigheden en de manier waarop collega's het beroep uitoefenen, op grond van de op dat moment geldende kwaliteitsnormen.

De visitatie

De visitaties worden uitgevoerd door een Visitatie Commissie ad hoc. De Visitatie Commissie ad hoc bestaat uit één lid van de Commissie Kwaliteitsvisitatie en twee mede-visiteurs. Iedere vakgroep van orthopedisch chirurgen, of orthopedische afdeling van een kliniek, wordt eenmaal per vijf jaar verplicht gevisiteerd. Bij de visitatie moet de voltallige vakgroep aanwezig zijn, inclusief chef de clinique en fellows.

Sinds 2020 zijn de tarieven:
Kosten voor kwaliteitsvisitatie €4.200 per vakgroep (excl. BTW). Bovenop dit bedrag komt een bedrag van €300 per werkzame orthopedisch chirurg - lid NOV. Voor de werkzame orthopedisch chirurgen die geen lid zijn van de NOV is dit €2.500 per persoon.

Met ingang van 2024 zijn de tarieven:
Kosten voor kwaliteitsvisitatie €4.800 per vakgroep (excl. BTW). Bovenop dit bedrag komt een bedrag van €350 per werkzame orthopedisch chirurg - lid NOV. Voor de werkzame orthopedisch chirurgen die geen lid zijn van de NOV is dit €2.500 per persoon.

Vooraf wordt schriftelijk informatie over de vakgroep verzameld. Dit wordt besproken tijdens de visitatie.

Voorbereiding visitatie

Planning
Een half jaar voor de verlopen kwaliteitsvisitatie termijn plant de CKV met u een nieuwe datum voor de kwaliteitsvisitatie. Op dat moment maakt de CKV een nieuw dossier voor uw kliniek aan in GAIA. Als u tussen de kwaliteitsvisitaties door de QuickScan wilt uitvoeren, dan kan dit. U kunt hiervoor - in het GAIA-account van uw kliniek - op Scans/Enquêtes klikken en een formulier aanmaken. Als uw kliniek nog geen account heeft, kunt u dit aanvragen via odebeerhendriks@orthopeden.org.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.