Kwaliteitsvisitatie

Een kwaliteitsvisitatie is een onderzoek op locatie naar de omstandigheden en de manier waarop collega's het beroep uitoefenen, op grond van de op dat moment geldende kwaliteitsnormen.

De visitatie

De visitaties worden uitgevoerd door een Visitatie Commissie ad hoc. De Visitatie Commissie ad hoc bestaat uit één lid van de Commissie Kwaliteitsvisitatie en twee mede-visiteurs. Iedere orthopedisch chirurg, vakgroep of orthopedische afdeling van een kliniek wordt eenmaal per vijf jaar verplicht gevisiteerd. Bij de visitatie moet de voltallige vakgroep aanwezig zijn, inclusief chef de clinique en fellows.

Sinds 2020 zijn de tarieven:
Kosten voor kwaliteitsvisitatie €4.200 per vakgroep (excl. BTW). Bovenop dit bedrag komt een bedrag van €300 per werkzame orthopedisch chirurg - lid NOV. Voor de werkzame orthopedisch chirurgen die geen lid zijn van de NOV is dit €2.500 per persoon.

Met ingang van 2024 zijn de tarieven:
Kosten voor kwaliteitsvisitatie €4.800 per vakgroep (excl. BTW). Bovenop dit bedrag komt een bedrag van €350 per werkzame orthopedisch chirurg - lid NOV. Voor de werkzame orthopedisch chirurgen die geen lid zijn van de NOV is dit €2.500 per persoon.

Vooraf wordt schriftelijk informatie over de vakgroep verzameld. Dit wordt besproken tijdens de visitatie.

Voorbereiding visitatie

Planning
Een half jaar voor de verlopen kwaliteitsvisitatie termijn plant de CKV met u een nieuwe datum voor de kwaliteitsvisitatie. Op dat moment maakt de CKV een nieuw dossier voor uw kliniek aan in GAIA. Als u tussen de kwaliteitsvisitaties door de QuickScan wilt uitvoeren, dan kan dit. U kunt hiervoor - in het GAIA-account van uw kliniek - op Scans/Enquêtes klikken en een formulier aanmaken. Als uw kliniek nog geen account heeft, kunt u dit aanvragen via odebeerhendriks@orthopeden.org.

Toestemming nascholingsgegevens
U kunt in uw GAIA-dossier toestemming geven om uw nascholingsgegevens beschikbaar te stellen voor visitaties van de NOV. Dit werkt als volgt:

1. Inloggen in GAIA
2. Klikken op Mijn gegevens rechtsboven
3. Bij persoonsgegevens aanvinken Hierbij verleen ik toestemming om de inhoud van mijn GAIA dossier beschikbaar te stellen voor visitaties van de NOV.

Door deze toestemming gaat de voorbereiding van de visitaties veel sneller; er zijn beduidend minder handelingen nodig.
Zodra uw instelling/kliniek in aanmerking komt voor een kwaliteitsvisitatie, kan degene die verantwoordelijk is voor het aan te leveren kwaliteitsvisitatiedossier in GAIA, de namen/BIG nummers toevoegen en een rapport genereren van alle nascholingsgegevens van de geregistreerde orthopedisch chirurgen in de kliniek. Log meteen in in GAIA om toestemming te geven.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}