Klompvoetcentra

In de NOV Richtlijn Primaire Idiopathische Klompvoet is vastgelegd dat klompvoetzorg in Nederland kwalitatief optimaal, goed toegankelijk en geografisch goed gespreid moet zijn. De kwaliteitseisen zijn beschreven; er is o.a. vastgelegd dat de behandeling moet plaatsvinden in een centrum voor klompvoetbehandeling met een team van behandelaars.

Afgesproken is dat centra voor klompvoetbehandeling door de NOV getoetst worden aan de hand van de criteria.

Beoordeling van de centra

Alle orthopedische centra in Nederland is gevraagd om een vragenlijst in te vullen als zij in aanmerking willen komen voor het certificaat Klompvoetcentrum. Op basis van de ingevulde vragenlijsten is door de NOV - in overleg met de NOV Werkgroep Kinderorthopedie (WKO) - bepaald welke centra het predicaat Klompvoetcentrum krijgen. De erkenning geldt voor 2 jaar.

Lijst van klompvoetcentra

Er zijn op dit moment 13 erkende klompvoetcentra:

1.    Amphia Ziekenhuis Breda
2.    Aruba (Horacio e Oduber Hospitaal, Aruba)
3.    HAGA  - Juliana Kinderziekenhuis 
4.    Isala Zwolle 
5.    KOCA locatie Amsterdam (OLVG - AUMC) 
6.    LUMC Leiden
7.    MMC Eindhoven
8.    MST Enschede
9.    MUMC Maastricht
10.  Radboud- Sint Maartenskliniek 
11.  Sophia kinderziekenhuis - Erasmus MC Rotterdam
12.  UMCG Groningen 
13.  Wilhelmina kinderziekenhuis, UMC Utrecht

(beoordeeld en erkend voor de periode 2024-2025)Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.