Klompvoetcentra

In de NOV Richtlijn Primaire Idiopathische Klompvoet is vastgelegd dat klompvoetzorg in Nederland kwalitatief optimaal, goed toegankelijk en geografisch goed gespreid moet zijn. De kwaliteitseisen zijn beschreven; er is o.a. vastgelegd dat de behandeling moet plaatsvinden in een centrum voor klompvoetbehandeling met een team van behandelaars.

Afgesproken is dat centra voor klompvoetbehandeling door de NOV getoetst worden aan de hand van de criteria.

Beoordeling van de centra

Alle orthopedische centra in Nederland is gevraagd om een vragenlijst in te vullen als zij in aanmerking willen komen voor het certificaat Klompvoetcentrum. Op basis van de ingevulde vragenlijsten is door de NOV - in overleg met de NOV Werkgroep Kinderorthopedie (WKO) - bepaald welk centrum het predicaat Klompvoetcentrum krijgt. De erkenning geldt voor 2 jaar.
Zie overzicht erkende KlompvoetcentraBeschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}