Missie, visie en doelen van de NOV

De NOV heeft als missie: ‘Orthopedie houdt mensen in beweging, van jong tot oud’.
In de zorg voor patiënten met klachten, aandoeningen en acute letsels aan het steun-en bewegingsstelsel werkt de orthopedie vanuit de eigen deskundigheid samen met partnerspecialismen in de zorgketen voor een optimale zorg voor elke patiënt.

Visie en doelen

Vanuit de visie “er is een patiënt met een bepaald probleem” (= bestaansgrond) en “orthopeden kunnen vanwege hun specifieke deskundigheid juist dat probleem (doen) oplossen” (= bestaansrecht) zijn de volgende strategische doelen geformuleerd:

Doel 1 De NOV zorgt voor een optimale behandeling van de patiënt
Doel 2 De NOV zet de orthopedie op de kaart: profileren van nut en noodzaak van orthopedisch vakgebied (zie ook de Analyse Maatschappelijke Waarde Orthopedische Behandelingen: ASAP)
Doel 3 De NOV ontwikkelt het vak (kennis en kunde)
Doel 4 De NOV registreert, evalueert en rapporteert

Tijdens het NOV-Najaarscongres in oktober 2022 gaf NOV-voorzitter Jan Willem Louwerens in zijn voordracht invulling aan het doel: “Zet de Orthopedie op de Kaart”:
Terugkijken presentatie 'Hoe zetten we orthopedie op de kaart? Door de beweegzorg in beweging te brengen'.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.