Seniorleden

Seniorleden
Seniorleden zijn oud-leden die gestopt zijn met het dienstverband of de vrije praktijk als orthopedisch chirurg, ouder zijn dan zestig jaar en geen inkomen hebben uit orthopedische werkzaamheden. Omdat de term ‘orthopedische werkzaamheden’ verschillend kan worden geïnterpreteerd, heeft het NOV-bestuur dit nader omschreven: orthopedisch werk is het leveren van patiëntenzorg (non-operatief of operatief) als orthopedisch chirurg in een zorginstelling, oftewel werkzaamheden waarvoor een BIG-registratie met specialisatie als orthopedisch chirurg vereist is. Dit betekent dat als een NOV-lid bijvoorbeeld onderwijs geeft, onderzoek doet of (medische) adviezen geeft, dit lid wél seniorlid kan zijn. En dat in dat geval ook niet een volledige reguliere contributie verschuldigd is, maar de seniorlid-contributie.

Contributie
De jaarlijkse contributie voor seniorleden bedraagt € 50,36 (inclusief Acta € 110,36; optioneel). 
Er zijn contributieregels opgesteld waarin bijvoorbeeld is vastgelegd hoeveel u betaalt als u zich halverwege het jaar aanmeldt.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.