Kwaliteit in beweging

Met het kwaliteitsbeleid willen we de kwaliteit van de orthopedische patiëntenzorg borgen en - waar nodig - verbeteren. De Commissie Kwaliteit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

We streven naar:

  1. Efficiënt omgaan met de bestaande kwaliteitsinstrumenten en we evalueren of nieuwe kwaliteitsinstrumenten toepasbaar zijn of ontwikkeld moeten worden.
  2. Transparantie.
  3. Versterking van de veiligheidscultuur.
  4. Nog betere positionering van de orthopedische zorg.
  5. Verbetering van de samenwerking met andere partijen (patiënten en professionals).

Navigeer hieronder naar de vier fasen van de algemene kwaliteitscyclus.
Meer informatie over onze interactieve kwaliteitscyclus vind je hier.

Knie Evalueren en agenderen Beschrijven van goede zorg Implementeren en verbeteren Meten en registreren

Evalueren en agenderen Beschrijven van goede zorg Meten en registreren Implementeren en verbeteren Het hele lichaam Knie

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.