Zorgevaluatie

Rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Op 21 juni 2019 is de rapportage Zorgevaluatie en Gepast Gebruik overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg. Zorgevaluatie is de laatste jaren een begrip geworden voor het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ) is afgesproken om gepast gebruik van medisch-specialistische zorg verder te bevorderen, door zorgevaluatie naar een hoger plan te tillen en binnen 5 jaar structureel onderdeel te laten zijn van de reguliere zorgprocessen.
De rapportage brengt verslag uit van de kwartiermakersfase van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. In dit programma hebben alle partijen in de zorg (zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en overheid) de verbinding gezocht om te komen tot een afgestemde kwaliteitscyclus van het agenderen, evalueren en implementeren van gepaste zorg. Om dit te realiseren, willen partijen met dit programma een proactieve leer- en verandercultuur tot stand brengen. Lees het rapport.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.