Lopend onderzoek

De lopende landelijke studies zijn afkomstig uit de Kennisagenda Orthopedie 2015-2018 en 2019-2022.

Onderzoeksvragen op de Kennisagenda Orthopedie zijn in samenwerking met de relevante stakeholders geprioriteerd. Op deze manier is bepaald welke zorgevaluatie- en innovatievragen de komende jaren op de Kennisagenda Orthopedie staan en worden opgepakt. Op deze pagina vindt u het reeds opgepakte onderzoek van de Kennisagenda Orthopedie. Wilt u als centrum deelnemen en patiënten includeren? Kijk dan op de pagina van de betreffende studie voor meer informatie en de contactgegevens. De volgende studies lopen inmiddels:

APOLLO studie: De APOLLO trial vergelijkt het effect van verschillende chirurgische benaderingen bij het plaatsen van een kophalsprothese op uitkomsten die voor de patiënt belangrijk zijn.

CAST studie: De CAST studie onderzoekt de vraag of bij gereponeerde distale radiusfracturen er minder secundaire fractuurdislocatie is bij behandeling met circulair gips dan met een gipsspalk.

DART I-studie: De DART I-studie onderzoekt wat de beste behandeling is voor gedisloceerde intra-articulaire distale radius fracturen bij patiënten ouder dan 65 jaar met een follow-up van één jaar.

DART II-studie: Voor de DART II-studie wordt de follow-up van DART-I patiënten verlengd met 4 jaar om de onderlinge relatie tussen trauma, de beste behandeling en de mate van post-traumatische artrose te onderzoeken. Daarnaast wordt onderzocht hoe post-traumatische artrose zich ontwikkelt ten opzichte van de gezonde contralaterale zijde en hoe dit in relatie staat tot de functionele uitkomsten bij oudere patiënten.

LEAK studie: De LEAK studie vergelijkt de (kosten)effectiviteit van chirurgische versus niet-chirurgische behandeling bij verlengde wondlekkage na een totale knie- of heuparthroplastiek (TKA/THA).

PaTIO studie: De PaTIO studie evalueert de kosteneffectiviteit van geoptimaliseerde, individuele treat‐to‐target-fysiotherapie-strategie vergeleken met gebruikelijke fysiotherapeutische zorg voor TKP en THP patiënten.

ROTATE studie: De ROTATE studie doet onderzoek naar de optimale timing van een voorste kruisband reconstructie.

TRAM studie: De TRAM studie onderzoekt of er wel of geen spreidbehandeling van kinderen met milde heupdysplasie Graf type II nodig is.

ARGON-OPTIMA studie: De Optima studie onderzoekt de optimale timing van knie- en heupprothesen bij patiënten met heup- en/of knieartrose.

ARGON-BvO studie: De Brace versus Osteotomie (BvO) studie is een multicenter randomized controlled trial met als doel het verschil in uitkomstmaten tussen een operatieve behandeling (valgiserende tibiakoposteotomie) en een conservatieve therapie (valgiserende kniebrace) te onderzoeken.

ARGON-DOA: De Duloxetine in OsteoArthritis (DOA) studie onderzoekt het verschil tussen een 10 weken durende preoperatieve Duloxetine-behandeling - voorafgaand aan een TKP en een THP operatie - en gebruikelijke zorg (geen pre-operatieve Duloxetine).Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.