Agenda 2015-2018

De orthopedische zorg heeft veel richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Deze zijn gebaseerd op beschikbaar wetenschappelijk onderzoek. In de dagelijkse praktijk blijkt echter dat er nog zaken onduidelijk zijn. De NOV startte daarom in 2015 het project Agenda Zorgevaluatie Orthopedie.

De Agenda Zorgevaluatie Orthopedie is gebaseerd op de cyclus van beschrijven, implementeren, meten en evalueren van zorg. Het doel is verdere toename van de kwaliteit van het orthopedisch handelen, waarbij verbetering van de efficiëntie en doelmatigheid ook belangrijke aandachtspunten zijn. In het rapport Agenda Zorgevaluatie Orthopedie Op weg naar value based patiëntenzorg vindt u uitgebreide informatie over het proces en de betrokkenen.

Openstaande vragen 2015-2018


Wat is zorgevaluatie? Animatie van Zorgevaluatie Nederland
Adviesrapport Zorgevaluatie; van project naar proces
Visiedocument Medisch Specialist 2025Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}