Leak patiënteninformatie

De LEAK-studie doet onderzoek naar de beste behandeling van wondlekkage na het plaatsen van een heup of knieprothese. Het kan zijn dat aan u wordt gevraagd om mee te doen aan deze studie.

Opzet LEAK-studie

Na een knie- of heupoperatie kan een wond langer blijven lekken. Deze wondlekkage kan een teken zijn van een infectie, of een risico op infectie. Op dit moment is niet bekend hoe we wondlekkage het best kunnen behandelen. De behandeling van wondlekkage varieert in Nederland per ziekenhuis. Over het algemeen wordt de wond eerst goed in de gaten gehouden en wordt bij aanhoudende lekkage overgegaan tot het spoelen (schoonmaken) van de prothese. Het beste moment waarop dit spoelen kan gebeuren is alleen nog niet bekend. Aan de ene kant willen we een infectie van de prothese voorkomen, maar aan de andere kant willen we niet onnodig veel operaties uitvoeren.

Om te weten te komen wat de beste behandeling is van wondlekkage, is vanuit de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) een groot landelijk onderzoek opgezet. In totaal werken 38 Nederlandse ziekenhuizen mee aan deze studie en zullen 388 mensen gevraagd worden deel te nemen aan het onderzoek.

Wie kan meedoen aan het onderzoek?

Alle personen ouder dan 18 jaar, die een knie- of heupprothese krijgen en daarna verlengde wondlekkage hebben, kunnen deelnemen aan het onderzoek.

De gang van zaken tijdens het onderzoek

Tussen de 5e en 9e dag na de operatie zal gecontroleerd worden hoe het met u gaat en wordt de operatiewond beoordeeld. Als de wond op dag 9 na de operatie nog lekt en u heeft besloten mee te doen aan het onderzoek, zal worden bepaald of uw prothese op dag 10 gespoeld zal worden, of dat de wond actief zal worden verzorgd. Actieve wondzorg betekent rust houden en goede wondzorg. Het kan zijn dat de wond toch blijft lekken. In dat geval zal uw prothese op dag 16-17 na de operatie alsnog gespoeld worden.

Wat bekent meedoen aan het onderzoek voor u?

Voor dit onderzoek hoeft u geen extra bezoeken aan het ziekenhuis af te leggen. U wordt op de gebruikelijke controlemomenten terugverwacht in het ziekenhuis.
Daarnaast wordt u op 3, 6 en 12 maanden na uw operatie gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten informeren naar uw functioneren, uw kwaliteit van leven en eventuele kosten die u heeft gemaakt als gevolg van de behandeling. De vragenlijsten worden per post naar u verstuurd. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 15 minuten per keer.

Waarom meedoen aan deze studie?

De beste behandeling van wondlekkage is tot op heden nog niet bekend. Verlengde wondlekkage kan een voorbode zijn van een infectie van uw prothese, maar dat hoeft niet. Als er wel een infectie is, kan dat uiteindelijk leiden tot een revisie-operatie (heroperatie).
Aangezien op dit moment niet bekend is wat de beste behandeling is voor verlengde wondlekkage, kan geen uitspraak worden gedaan in welke groep u minder kans maakt op een revisie-operatie.
Aan de hand van de uitkomsten van deze studie hopen we een stap te kunnen zetten richting de beste behandeling van wondlekkage en daarmee hopelijk het verlagen van de kans op een revisie-operatie.

Informatie

In de flyer en de patiënteninformatiebrief staat aanvullende informatie. Mocht u na het lezen hiervan, en/of voor of tijdens het onderzoek nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de uitvoerder van het onderzoek, dr. Claudia Löwik, 050-3610068 (tijdens kantooruren), of via leak@orthopeden.org. Daarnaast is in uw eigen ziekenhuis telefonisch contact met een onderzoeker mogelijk. Vraag hiernaar op de afdeling orthopedie.
Als u nadere informatie wenst onafhankelijk van de uitvoerder van het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met dr. C. Faber, orthopedisch chirurg, 050-3612802 (tijdens kantooruren). Dr. C. Faber is niet direct bij het onderzoek betrokken.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.