Spreidbehandeling DDH

Heupdysplasie (DDH): wel of geen spreidbehandeling van kinderen met milde heupdysplasie Graf type II?

DDH komt voor bij 1 op de 1000 levendgeborenen. In Nederland ontwikkelt 1 tot 4% van de zuigelingen DDH in de leeftijd tot 6 maanden DDH (1). Niet-adequate behandeling van DDH leidt op volwassenleeftijd tot pijn, invaliditeit en/of vroege artrose van de heup. Daar staat tegenover dat lichte DDH zich spontaan kan ontwikkelen tot een normaal heupgewricht.
DDH wordt tot de leeftijd van 9 maanden vastgesteld middels echografisch onderzoek, volgens de Graf-classificatie (2). Deze openstaande vraag betreft milde DDH Graf type 2. Voor de behandeling van deze groep bestaat geen internationale consensus.

De NOV-Werkgroep Kinderorthopaedie ontwikkelde het afgelopen jaar een uniforme behandelflowchart voor behandeling van DDH in het eerste levensjaar. De observatie dat milde DDH zich ook zonder behandeling, maar met een accurate follow-up, kan ontwikkelen tot een normaal heupgewricht vraagt om nader onderzoek.
Voor de uitwerking van deze vraag is een projectgroep opgestart vanuit de NOV. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) en de Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling (VAH) gaat de NOV deze vraag uitwerken.

Leden van de NOV kunnen de meest recente versie van het protocol inzien in MijnNOV.

De samenwerking rondom de subsidieaanvraag is gepresenteerd in een pitch tijdens het NOV-Najaarscongres 2019. Bekijk de presentatie van de pitch via MijnNOV.

Prioritering

23 keer geprioriteerd (19 keer NOV-lid, 4 keer patiëntvertegenwoordiger)

Bijbehorende richtlijn

Deze vraag sluit aan bij de volgende richtlijnen:
1. JGZ – heupdysplasie, 2018
2. Heupdysplasie, in ontwikkeling

Literatuur
  1. Boere-Boonekamp MM, Konijnendijk AAJ, Broerse A, Deurloo JA, Lanting CI. JGZ-richtlijn Heupdysplasie (Developmental Dysplasia of the Hip, DDH). Leiden/Enschede/Utrecht: TNO/UniversiteitTwente/NCJ; 2018.
  2. Sakkers R, Pollet V. The natural history of abnormal ultrasound findings in hips of infants under six months of age. J Child Orthop. 2018 Aug 1;12(4):302-307.

Contact
Dr. Adhiambo Witlox
Dr. Nina Mathijssen

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.