THP TKP en bedrijfsarts

Heup- of knieprothesepatiënten: verbetert de terugkeer naar werk met een verwijzing naar de bedrijfsarts?

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 28.000 totale heupprothesen (THP) en 24.000 totale knieprothesen (TKP) geplaatst (1). Schattingen laten zien dat ongeveer een kwart van de patiënten met een THP of TKP werkt. Dit aantal zal de komende jaren waarschijnlijk sterk toenemen. Een substantieel aantal patiënten hervat echter het werk niet na het plaatsen van een THP of TKP (2).

Verwijzing naar de bedrijfsarts zou de werkhervatting kunnen verbeteren. Hier is echter nog zeer weinig onderzoek naar gedaan. Wel is recent door ZonMw (Doelmatigheidsonderzoek, open ronde 2019, onderzoek naar de kosteneffectiviteit van interventies) subsidie toegekend aan de groep van Prof. dr. J.R. Anema (VUMC). In dit onderzoek is actieve verwijzing, naar o.a. een bedrijfsarts na TKP, een onderdeel van de te onderzoeken interventie. Het project heeft de titel: Cost-effectiveness of a transmural integrated care program for knee arthroplasty in the working population. Aangezien dit project enige overlap heeft met het reeds lopende CORE-project PaTIO, werken deze groepen nauw samen.

Er vond een startbijeenkomst plaats op 25 maart ter inventarisatie van de benodigde stakeholders en een tweede bijeenkomst op 29 mei waarbij een eerste aftrap werd gegeven tot het vormen van de onderzoeksgroep en een eerste conceptprotocol. NOV leden kunnen de verslagen hiervan terug lezen via MijnNOV.

Verzamelt u al data op dit onderwerp, of heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op via CORE@orthopeden.org.

Prioritering

19 keer geprioriteerd (13 keer NOV-lid, 4 keer patiëntvertegenwoordiger, 2 keer stakeholder)

Bijbehorende richtlijn

Deze vraag sluit aan bij de volgende richtlijnen:
1. Totale heupprothese
2. Totale knieprothese

Literatuur

1. LROI-rapportage
2. Tilbury C, Schaasberg W, Plevier JW, Fiocco M, Nelissen RG, Vliet Vlieland TP. Return to work after total hip and knee arthroplasty: a systematic review. Reumatolgy 2014;53(3):512-525.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.