Orthopedie Overzee

Verschillende (oud-)leden van de NOV zijn of waren actief in het buitenland. Ook onder de nieuwe generatie orthopedisch chirurgen is er belangstelling om zich in te zetten voor collega's en hun patiënten elders in de wereld. Door een aantal leden van de NOV werd in 2009 de Werkgroep Orthopedie Overzee (WOO-NOV) opgericht. Deze voert jaarlijks een aantal missies uit in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Tevens bestaat er sinds 2020 ook een wetenschappelijke commissie die zich richt op onderzoeksprojecten binnen orthopedie en traumatologie in Low and Middle Income Countries (LMIC’s).

De werkgroep functioneert tevens als de Nederlandse afdeling van World Orthopaedic Concern en is vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG) als Werkgroep Tropische Orthopedie & Traumatologie.

Statutair is het doel van de werkgroep het met raad, daad en financiële middelen ondersteunen en faciliteren van opleidings- en overige projecten in ontwikkelingslanden, op orthopedisch- en traumatologisch gebied. Het accent van de projecten ligt op kennisoverdracht en coaching.

Daarnaast is de Commissie Orthopedie en Wetenschap Overzee (COWO) opgericht als faciliterend orgaan voor onderzoeksinitiatieven op gebied van orthopedie en traumatologie geïnitieerd vanuit Low and Middle Income Countries (LMIC’s). Dit is een samenwerking tussen de WOO, Werkgroep Orthopedie en Wetenschap en NVTG.

English

As part of the Dutch Orthopaedics Overseas association the task force Scientific Orthopaedic Collaboration Overseas is initiated by the end of 2020 and is represented by international orientated orthopaedic surgeons and tropical medicine and global health doctors. It is compiled to stimulate and improve collaboration with low- and middle-income countries (LMIC) regarding locally initiated scientific work on orthopedic and trauma related topics. From this task force it is strongly believed that research, if locally initiated, contributes to the development of health care in LMIC. For more information see the header ‘Commissie Orthopedie en Wetenschap Overzee’ below.

Bestuur

Dick van der Schaaf, voorzitter
Ir. Pieter Spierings, secretaris en penningmeester
Jan van Loon, bestuurslid
Gert Jan van Norel, bestuurslid

NOV-leden kunnen de gegevens van de bestuursleden inzien als zij zijn ingelogd in MijnNOV.

Projecten
 • Sumatra (Indonesië): In Pematang Siantar op Sumatra wordt al meer dan 30 jaar door Nederlandse orthopaedisch chirurgen geopereerd. Dit gebeurt in samenwerking met de stichting Harapan Jaya. De laatste jaren gaan hier verschillende orthopedisch chirurgen naartoe vanuit Nederland.
 • Bali (Indonesië): Op Noord-Bali is dr. Huub van der Heide (orthopedisch chirurg LUMC) actief. Hij heeft daar in samenwerking met de Stichting High5rehab verschillende keren geopereerd. In het zuiden (Denpasar) geeft hij scholing aan lokale fysiotherapeuten en orthopedisch instrumentmakers, dit in samenwerking met de Stichting Stepping Stones Bali.
 • Ivoorkust (West Afrika): De derde missie (oktober 2015) vanuit Ka Dounia Dia (Vier het leven in het Bambara) naar Ivoorkust in West Afrika had als doel om orthopedische ingrepen te doen in het Don Orione Centre pour Handicapés in Bonoua (een stadje gelegen aan de kust op 50 km van Abidjan) en om verder onderzoek te doen in de richting van het opzetten van een orthopedisch chirurgische unit in Korhogo in het noorden van het land.
 • Burkina Faso
 • Oeganda
 • Congo: Na 4 missies in Dolisie, de derde stad van het land, wordt sinds mei 2016 gewerkt in de hoofdstad Brazzaville, in het Hopital de Reference de Talangai. In oktober 2016 vond de 6e missie in dit land plaats. In 2 weken tijd werden 49 kinderen geopereerd en 109 consultaties verricht. Daarnaast wordt veel onderwijs gegeven tijdens de consultaties en operaties. De al sinds het begin deelnemende dokter Kaya, inmiddels opgeleid tot kinderchirurg, is in staat de meest gangbare kinderorthopedische operaties uit te voeren. Eind 2017 zal de volgende missie plaatsvinden. Het is de bedoeling om de komende jaren 2 orthopedische en 2 neurologische missies per jaar in Congo-Brazzaville uit te voeren.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met het lidmaatschap van de werkgroep hebben de leden een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de werkzaamheden die zij in het buitenland verrichten.

Interessante links
Ledenlijst van de werkgroep

Werkgroepleden kunnen een actuele ledenlijst van de werkgroep inzien via MijnNOV.

Steun de werkgroep

Wilt u de Werkgroep Orthopaedie Overzee financieel steunen? Dat kan! De Stichting heeft een ANBI status en is bij de KvK geregistreerd onder nummer 41050875. De WOO staat internationaal bekend als Dutch Foundation Orthopedics Overseas. Het rekeningnummer van de stichting is NL 21 RABO 1515 4307 74. Het fiscale nummer is 0083.19.686.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting Orthopedie Overzee ontvangen geen enkele beloning voor hun activiteiten.

MijnNOV en kennis delen

De werkgroep maakt voor de onderlinge communicatie gebruik van een afgesloten deel in MijnNOV (ledenportal van de NOV). Daar deelt het bestuur berichten, agenda's en notulen van de bijeenkomsten. Er staat ook een ledenlijst van de Werkgroep Orthopedie Overzee. De leden vinden dit in MijnNOV via de knop Mijn NOV teams en vervolgens Werkgroep Orthopedie Overzee.

Forum
In het forum op MijnNOV kunnen de leden van de werkgroep casussen (anoniem) aan elkaar voorleggen en interessante artikelen of presentaties uitwisselen. Als een lid van de werkgroep een forumbericht plaatst, krijgen alle leden van de werkgroep daarover een mededeling in hun mailbox. Zij kunnen vervolgens op het forumbericht reageren.

Contact en lid worden

Alle NOV-leden kunnen lid worden van de werkgroep. Het lidmaatschap kost € 50 per jaar. Dit bedrag komt op de factuur van de NOV te staan.
Wilt u lid worden, heeft u belangstelling, vragen of suggesties? Meld dit alstublieft via het secretariaat: Berg en Dalseweg 199, 6522 BJ Nijmegen, of woosecretariaat@gmail.com, +31 24 3501603.
Het btw-nummer is: 0083.19.686.

Commissie Orthopedie en Wetenschap Overzee

Doel

 • COWO faciliterend orgaan (educatief, financieel)
 • Primaire vraag vanuit lokale onderzoeksinitiatief LMIC (Low- or Middle-Income Country)
 • Naleven handelscode:
  • lokale normen en waarden respecteren
  • kijken naar lokale onderzoeksinitiatieven
  • fungeren als faciliterend orgaan
 • Onderzoekpartner

Overzicht lopende projecten binnen de WOO en NVTG in LMIC

Indienen onderzoekaanvraag

 • Indien u interesse heeft in een samenwerking vanuit de COWO voor een lopend of reeds gestart project en heeft u ondersteuning nodig vanuit wetenschappelijk inhoudelijk of financieel perspectief kunt een mail sturen met een volledig ingevulde aanvraag naar freekhollman@gmail.com en niels_jig_jans@hotmail.com. Wij zullen intern bespreken of uw onderzoek aansluit bij de onderliggende gedachte van de commissie en WOO. Wij vergaderen op maandelijkse basis.

Commissieleden

Samenwerking met de Werkgroep Orthopedie en Wetenschap:

Overige zaken

 • Wij zijn geen commissie die subsidie verleent. Mocht u alleen naar subsidie op zoek zijn zouden wij wel met u mee kunnen denken over mogelijk aan te schrijven fondsen o.b.v. uw onderzoeksplan.
 • Bent u AIOS orthopedie of AIGT’er i.o. en heeft u interesse in een verdiepingsstage in de tropen en wilt u dat combineren met wetenschap neem dan gerust contact met ons op.
English

Main goals

 • Create an up-to-date list of orthopedic and trauma research lines in LMIC (Low- or Middle-Income Country)
 • Act as an advisory panel
 • Stimulate bilateral learning
 • Stimulate funding of local research lines
 • Creating a code of conduct for doing research in LMIC as western researcher

Summary of ongoing projects

Submission research proposal

 • In case of interest in a collaboration with our organization to create a network in orthopedic and traumatological research, for questions concerning potential projects, existing research initiatives and motivated or enthusiastic colleagues that connect with the philosophy of this Scientific Orthopaedic Collaboration Overseas are welcome to contact us by sending an e-mail to freekhollman@gmail.com and niels_jig_jans@hotmail.com.

Commission members:

Collaboration with the scientific taskforce of the Dutch orthopedics association:

Additional information:

 • We are not solely a funding organization but focus on bilateral collaboration. But in case you are looking for funding only we are willing to help you find the right funding which fits your proposal.


Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.