Geschiedenis

In 1999 werd door de orthopedisch chirurgen Jaap Willems, Wiet Mol en Ron te Slaa (†) het idee opgevat om de Werkgroep Schouder en Elleboog op te richten. Aanleiding was het vestigen van aandacht op de groeiende mogelijkheid voor behandeling van schouder- en elleboogproblemen.

Techniek
De laatste 10 jaar zijn wereldwijd de inzichten in de orthopedische behandelmogelijkheden toegenomen. Zo wordt steeds vaker gebruik gemaakt van arthroscopische technieken (kijkoperaties) om problemen te diagnosticeren en te behandelen.

Prothesen
Ook wat betreft de prothesiologie is er veel veranderd. Nieuwe inzichten hebben geleid tot verbeteringen van bestaande implantaten maar ook tot ontwikkeling van nieuwe typen prothesen. De behandelmogelijkheden door middel van een prothese zijn de laatste jaren uitgebreid.

Leden
In de afgelopen jaren is de belangstelling van orthopeden gegroeid. Geleidelijk is het aantal leden toegenomen. Met name de laatste paar jaar is er een duidelijke toename in de belangstelling voor de werkgroep, met name ook onder jonge orthopeden.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}