Voorlichting

De NOV en de Werkgroep Heup hebben het volgende informatiemateriaal ontwikkeld voor patiënten met heupaandoeningen:

  • wwww.zorgvoorbeweging.nl; een website met informatie over verschillende aandoeningen van de heup. Daar staan onder andere digitale folders, artikelen en (animatie)films.
  • Zcard Heup; de informatie over heupprothesen is overzichtelijk in beeld gebracht. Deze Zcards zijn te bestellen via lroi@orthopeden.org.
  • Films; op het YouTubekanaal van Zorg voor Beweging staan informatieve (animatie)films over verschillende heupoperaties. U mag deze filmpjes gebruiken voor uw eigen website. Voorwaarde is dat duidelijk is wie de afzender is van de film. Dit betekent dat de namen Zorg voor beweging, NOV, Dr H.J. Mencke zichtbaar moeten zijn.
  • Digitale folders; Osteonecrose van de heupAangeboren heupafwijkingDe ‘klikkende' heupTotale heupprothese. Deze folders staan op de website zorgvoorbeweging. De content mag gebruikt worden door de vakgroepen orthopedie. Hiervoor gelden de volgende aandachtspunten:
    De NOV blijft eigenaar van de teksten en staat voor de kwaliteit van haar eigen content. Dit vervalt bij aanpassingen in de content. De NOV houdt de folders actueel op de website www.zorgvoorbeweging.nl. Aanpassingen in de content delen we mee in NOViteiten en via het Nieuws op de NOV-site. U dient dit zelf in de gaten te houden en de aanpassingen in uw materiaal te verwerken. Bronvermelding: Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV; www.orthopeden.org) en www.zorgvoorbeweging.nl, liefst ook met een direct link naar de desbetreffende folders.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.