Wat doen we?

Het doel van de Werkgroep Traumatologie (NVOT) is het bevorderen van kennis, expertise en onderzoek op het gebied van letsels van het steun- en bewegingsapparaat en het versterken van de positie van de orthopaedisch chirurg in de traumazorg.

De bijeenkomsten van de NVOT staan op de kalender van de NOV-website.

Doelstellingen

  • Organiseren van congressen en symposia. De NVOT is organiseert jaarlijks het Our Worst Case symposium en is mede-organisator van de Traumadagen.
  • Fellowships. De NVOT ondersteunt buitenlandse fellowships. Hiervoor is maximaal € 1500,- per aanvraag beschikbaar. Tevens organiseert het NVOT bestuur 2 travelling fellowships (voor 2 oudere jaars AIOS of jonge klaren per fellowship) van 2 weken, naar Edinburgh en St Gallen.
  • Initiëren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Voortzetting van de jaarlijkse Biomet-prijs voor de beste publicatie op traumatologisch gebied.
  • Bevorderen van samenwerkingsverbanden binnen de traumazorg en streven naar een Federatie Traumatologie. In nauwe samenwerking met de NVT wordt getracht een overkoepelende federatie op te richten, bedoeld voor diegenen die, op welke wijze dan ook, betrokken zijn bij de traumazorg in Nederland. Het bestuur wil onderzoeken of een internationale traumawerkgroep binnen NOF tot de mogelijkheden behoort.
  • Participeren in richtlijnen commissies met traumatologische vraagstelling.
  • Samen met de NVT het toekomstig traumalandschap vormgeven door een opgerichte Task Force Traumatologie.
  • Publieksvoorlichting. Er is aandacht voor patiëntenvoorlichting (website en Jaarmagazine Zorg voor Beweging). Bij huisartsgroepen zal worden geïnformeerd of er behoefte is aan cursussen en nascholing op het gebied van traumatologie.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}