Invaliditeit & arbeidsongeschiktheid (WIA)

Het doel van de Werkgroep Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid (WIA) is het delen en uitbreiden van kennis met betrekking tot het verrichten van orthopedische expertises en het gebruik van de AMA-guides daarbij. We willen de leidraad up to date houden en knelpunten in consensus oplossen.

Bestuur

Leon Elmans, voorzitter
Huub van Laarhoven, secretaris en penningmeester
Harald Lampe, bestuurslid
Peer Poelmann, bestuurslid
Miguel Sewnath, bestuurslid
NOV-leden kunnen de gegevens van de bestuursleden inzien als zij zijn ingelogd in MijnNOV.

Doelen
  • Stimuleren van het verrichten van medische expertises
  • Kennis delen onder de leden via casuïstiek tijdens ledenbijeenkomsten
  • Adviseren en bemiddelen bij vragen of discussie m.b.t. expertises
  • Consensus bereiken over knelpunten of onduidelijkheden in de AMA-guide 6e editie en/of de leidraad
MijnNOV

De werkgroep maakt voor de onderlinge communicatie gebruik van een afgesloten deel in MijnNOV (ledenportal van de NOV). Daar deelt het bestuur berichten, agenda's en notulen van de bijeenkomsten.

Ledenlijst

Werkgroepleden kunnen een actuele ledenlijst van de WIA inzien in MijnNOV via de knop Mijn NOV teams en vervolgens Werkgroep WIA.

Forum

In het forum op MijnNOV kunnen de leden van de werkgroep casussen (anoniem) aan elkaar voorleggen. Als een lid van de werkgroep een forumbericht plaatst, krijgen alle leden van de werkgroep daarover een mededeling in hun mailbox. Zij kunnen vervolgens op het forumbericht reageren.

Links
Contact en lid worden

U kunt uitsluitend lid worden van de WIA als u lid bent van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. U kunt zich aan- of afmelden via MijnNOV (knoppen Persoonlijke gegevens / Aanpassen / Aan- en afmelden werkgroep).
Het lidmaatschap is 50 euro per jaar en dit komt op de factuur van de NOV te staan.

Contact
Voor vragen, suggesties en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat.

Publicatie herziene leidraad bij de 6e editie van de AMA Guides
Sinds 2015 wordt gewerkt met de Leidraad bij de 6e editie van de AMA Guides. Voor de hoofdstukken 15, 16 en 17 van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association (AMA Guides) 6e editie heeft de werkgroep Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid (WIA-NOV) een aanvullende leidraad opgesteld. Deze leidraad betreft het bewegingsapparaat en sluit aan bij de zienswijze zoals die in het verleden ook werd gehanteerd.
Naar aanleiding van vragen en onduidelijkheden, van zowel NOV leden als medisch adviseurs, heeft de Werkgroep Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid (WIA-NOV) in 2019 de leidraad tegen het licht gehouden en zijn er aanpassingen aangebracht. In 2023 heeft de werkgroep Invaliditeit & Arbeidsongeschiktheid (WIA-NOV) de leidraad opnieuw geüpdatet, in overleg met een vertegenwoordiging van de GAV (Geneeskundig Adviseurs Verzekeringszaken).Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.