Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NOV heeft veel voordelen! U krijgt bijvoorbeeld een gereduceerd tarief voor de NOV-congressen, toegang tot bijeenkomsten etc.

Lid worden en lidmaatschap opzeggen

De vereniging kent verschillende soorten leden. Het NOV bestuur of drie gewone NOV-leden kunnen iemand voordragen om lid te worden. De Algemene Leden Vergadering moet deze voordracht vervolgens met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen ondersteunen.

Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit formulier stuurt u in, met uw curriculum vitae, pasfoto en de benodigde gegevens (e-mailadres) van bestuurs- en/of gewone leden (orthopedisch chirurgen, werkzaam in Nederland) die uw aanmelding ondersteunen.
Het formulier wordt tot één maand voorafgaand aan de ALV nog meegenomen in de procedure. Valt uw aanmelding buiten de genoemde periode, dan nemen we deze automatisch mee naar de volgende ALV.
Vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld, ontvangt u onze digitale nieuwsbrief NOViteiten. Na instemming van de ALV krijgt u ook toegang tot MijnNOV. Via MijnNOV kunt u zich dan ook aanmelden voor de werkgroepen van de NOV ( (knoppen Persoonlijke gegevens / Aanpassen / Aan- en afmelden werkgroep of CORE).

U kunt uw lidmaatschap opzeggen per 1 januari van het volgende jaar. Dit - en ook het aanpassen van uw lidmaatschap - doet u via MijnNOV; knop Persoonlijke gegevens en vervolgens de knop Aanpassen. U dient de wijzigingen in uw lidmaatschap vóór 1 december door te geven!

Als u lid bent/wordt van de NOV, bent/wordt u automatisch ook lid van de Federatie Medisch Specialisten. U leest op de website van de federatie waar uw bijdrage naartoe gaat.

Contributie en facturen

U krijgt de factuur van uw lidmaatschap in het eerste kwartaal. In MijnNOV kunt u uw facturen altijd terugvinden via de knop Persoonlijke gegevens en dan het tabblad Facturen.

De jaarlijkse contributie voor gewone leden is € 951,29 (inclusief Acta en exclusief lidmaatschap Federatie), voor buitengewone leden € 290,98 (inclusief Acta € 350,98; optioneel) en voor seniorleden € 50,36 (inclusief Acta € 110,36; optioneel). U kunt uw factuur ook automatisch laten incasseren. Vult u hiervoor het formulier automatische incasso in.
Er zijn contributieregels opgesteld waarin bijvoorbeeld is vastgelegd hoeveel u betaalt als u zich halverwege het jaar aanmeldt. Voor Jonge Klaren zonder werk heeft de NOV een speciale regeling.

Per medisch specialist betaalt de NOV in 2024 een federatieve bijdrage van € 607,77 voor onder meer de belangenbehartiging van de medisch specialisten in Nederland. Elke aangesloten specialist kan o.a. kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van het Kennis- en dienstverleningscentrum. Lees de factsheet Waar gaat je bijdrage naartoe?

Communicatiemiddelen voor NOV-leden

Als u lid bent van de NOV krijgt u een persoonlijk NOV-portal; MijnNOVVia deze portal sturen we u berichten en u vindt er ook de (vergader)stukken van de commissies en werkgroepen waar u deel van uitmaakt. Meer over de (interne) communicatiemiddelen.

Gegevens wijzigen

U kunt uw lidmaatschap en persoonsgegevens wijzigen via MijnNOV; inclusief wijzigingen in uw lidmaatschappen van de werkgroepen. Dit doet u via de knop Persoonlijke gegevens en vervolgens de knop Aanpassen. In verband met de manpowerplanning verzoeken wij u om ook uw evt. verwachte pensioendatum in te vullen en het aantal uren dat u werkt (FTE).

Ledenlijst

De leden van de NOV kunnen de Ledenlijst inzien via MijnNOV (knop Ledenlijst).
Een actuele ledenlijst per werkgroep kunnen de NOV-leden inzien via deze link naar MijnNOV.

Betalingsregeling

Als er binnen vier weken na de facturering geen betaling heeft plaatsgevonden volgt een betalingsherinnering. Na acht weken volgt een 2e herinnering en na drie maanden een 3e met een opslag van € 35. Als er na 14 dagen en na telefonisch contact over de betalingsachterstand nog niet is betaald, draagt de NOV de incasso over aan een incassobureau en volgt bevriezing van de verenigingsactiviteiten. Als er twaalf maanden na de eerste facturering niet is betaald, royeert het NOV-bestuur het betreffende lid.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.