Redactie Zorg voor Beweging

De Redactie Zorg voor Beweging is een vaste commissie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).

Taken

  • Waken over de (kwaliteit van de) inhoud van het magazine en de website Zorg voor Beweging. Dit betreft de juistheid, compleetheid, begrijpelijkheid en onafhankelijkheid van de informatie. Zo nodig gaat dit in samenspraak met de NOV-werkgroepen. Uitgangspunt is de informatiebehoefte van de patiënten en hun naasten.
  • Afstemmen met het productieteam af over de inhoud, vormgeving en productie.
  • Het kan zijn dat de redactie om vakinhoudelijke beoordeling gevraagd wordt bij andere vormen van communicatie van de NOV.

Samenstelling redactie
Peter Joosten, voorzitter
Nynke-Marije Dijkstra
Dr. Matthijs Somford
Dr. Miguel Sewnath
Dr. Laurens Kaas
Fleur Joor
Maarten Koper
Patricia Defesche (NOV-bureau)

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.