Na- en bijscholing

Gedurende het jaar is er veel bij- en nascholing orthopedie in binnen- en buitenland. Alle door de NOV geaccrediteerde nascholingen vindt u in de congresagenda van GAIA.

De Onderwijscommissie van de NOV is verantwoordelijk voor de accreditatie van orthopedisch inhoudelijke bij- en nascholing.
Op deze pagina vindt u meer informatie over:

  • Herregistratie
  • Accreditatie voor orthopedisch chirurgen
  • Aanvraagprocedure voor aanbieders

Het betreft een samenvatting en aanvulling op de accreditatieregelgeving van de KNMG. U kunt zich niet beroepen op de inhoud van deze teksten.

  • Heeft u een vraag over uw (her)registratie? Neem contact op met de RGS: 088 - 440 43 01 (vragen over registratie) en 088 440 43 00 (vragen over herregistratie).
  • Heeft u een vraag over activeren of inloggen in GAIA? Neem contact op met de GAIA helpdesk 088 - 440 43 70 of per mail: gaia@fed.knmg.nl.
Herregistratie

Elke 5 jaar dient u zich bij de RGS te (her)registreren als orthopedisch chirurg. De RGS (her)registreert een medisch specialist in een specialistenregister als er wordt voldaan aan een aantal eisen. Lees hier meer over de registratie-eisen van de RGS.
Indien van toepassing dient u zich ook te (her)registreren als orthopedisch chirurg traumatoloog in het subregister van de NOV. (Her)registratie verloopt via GAIA. Certificaat van uw (her)registratie orthopedisch chirurg traumatoloog kunt in uw GAIA subregister genereren. Lees hier meer over de registratie-eisen van deze certificering. 
Per herregistratieperiode dient een minimum van de geaccrediteerde nascholing binnen het eigen vakgebied gevolgd te zijn. Accreditatie-uren toegekend door ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) tellen mee als nascholing binnen het eigen vakgebied. Accreditatiepunten buiten het eigen vakgebied dient u zelf aan uw GAIA-dossier toe te voegen.

Accreditatie voor orthopedisch chirurgen

NOV-leden zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun persoonlijk dossier in GAIA en de consequenties van het niet goed bijhouden en/of niet halen van het aantal benodigde punten. De consequenties van het niet halen van het aantal benodigde punten zijn na te lezen op de KNMG-website.

Alle door de NOV ge(pre)accrediteerde nascholingen vindt u in de NOV-congresagenda van GAIA. Indien de nascholing in Nederland plaatsvindt, zorgt de aanbieder van de nascholing ervoor dat de accreditatiepunten worden toegevoegd aan het persoonlijk dossier van de orthopedisch chirurg in GAIA.

Voor NOV-leden is beoordeling van de nascholing kosteloos, voor niet NOV-leden kost dit € 280,- administratiekosten en €50,- (excl. btw) per aanvraag.

Bekijk ook “Over GAIA” op de website van de KNMG voor meer informatie over GAIA. 

Internationale congressen

Internationale congressen kunt u zelf aan uw dossier toevoegen. Hier kunt u buitenlandscholing (of scholing in Nederland geaccrediteerd door de EACME) toevoegen waarvan de zusterorganisatie of internationale koepel erkend is door de NOV. Zie het overzicht ‘Erkende zusterorganisaties/ internationale koepels’.

Gepreaccrediteerde nascholingspunten worden gegeven aan de nascholingen van de organisaties van  onderstaand overzicht met erkende zusterorganisaties/internationale koepels. Daarbij geldt het aantal punten conform het aantal door de zusterorganisatie/internationale koepel toegekende CME credits. Echter de volgende beperking geldt: maximaal 3 punten per volledig dagdeel, met een maximum van 6 punten per dag en een maximum van 24 punten per week.

Indien organisaties ontbreken kunt u een verzoek indienen bij de NOV of deze organisatie toegevoegd kan worden aan het overzicht. Deze aanvraag dient met volledig programma (uren, sprekers en wetenschappelijk inhoud) aan de NOV getoond te worden. De NOV accreditatie commissie zal deze aanvragen beoordelen. (Dit geldt niet voor NL scholing en single industry scholing, hiervoor dient namelijk accreditatie van tevoren aangevraagd te worden door de aanbieders van de scholing).

Overige individuele deskundigheidsbevorderingen

Overige individuele deskundigheidsbevorderingen kunt u zelf aan uw GAIA-dossier toevoegen. De NOV hanteert daarbij een vastgestelde puntentelling.

Aanvraagprocedure voor aanbieders

Organiseert u een nascholing en wilt u deze laten accrediteren. Dan kun u gemakkelijk gebruik maken van GAIA (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie). Voor meer informatie zie Aanbieders nascholing en Handleiding accreditatie aanvragen

Algemene nascholing kunt u aanvragen bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Algemene nascholingen zijn niet vakinhoudelijke nascholingen. 

De aanbieder van de nascholing moet in GAIA aangeven welke deelnemers aanwezig zijn. De accreditatiepunten worden automatisch aan persoonlijk dossier van de arts toegevoegd. De aanbieder is verplicht om de presentielijst binnen twee maanden in te voeren na afloop van de bijeenkomst. Zie voor informatie de Handleiding presentielijsten invoeren

Aanvraag vakinhoudelijke nascholing
Accreditatie van vakinhoudelijke orthopedische nascholing vraagt u via GAIA bij de NOV aan. 
Accreditatie kan alleen voorafgaand aan de nascholingsbijeenkomst aangevraagd worden. 
Een accreditatieaanvraag dient in principe uiterlijk twee maanden voor de nascholingsbijeenkomst te worden ingediend, waarbij voor de kosten van de accreditatieprocedure geldt:
a.    Non-profit aanbieders € 150,- excl. btw
b.    Profit aanbieders € 300,- excl. btw.
c.    Fast track procedure (<2 maanden voor accreditatieaanvraag van event) + € 50,- excl. Btw
Een accreditatieaanvraag wordt in behandeling genomen zodra de betaling binnen is.
De NOV beoordeelt op verzoek door de aanbieder (het programma van de) georganiseerde nationale of internationale nascholingsbijeenkomsten conform de vigerende accreditatieregelgeving van de KNMG (en het bijbehorende beoordelingskader) en de EACCM-richtlijn. Per aaneengesloten activiteit geldt een norm van maximaal 6 uur per dag en maximaal 24 uur per week aan te behalen accreditatie-uren   

E-learning
Aanbieders moeten hun e-learning eerst via GAIA aanbieden bij het Accreditatie Bureau Format e-learning (ABFE). Het ABFE accrediteert het format van de e-learning. Zie voor meer info ABFE. Nadat het ABFE de e-learning heeft geaccrediteerd kan de aanbieder via GAIA, accreditatie aanvragen voor de inhoud van de e-learning. De aanbieder kan de e-learning daarvoor aanbieden bij ABAN voor algemene nascholing of bij  NOV voor vakinhoudelijke nascholingen.
Voor accreditatie-aanvragen gelden de regels met betrekking tot gunstbetoon beschreven in de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) en in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

 

NOV-Academy
De NOV-Academy organiseert na- en bijscholing orthopedie. Wilt u in samenwerking met de NOV-Academy een na of bijscholing organiseren? Meld u dan aan via nov@orthopeden.org.

Webinars terugkijken
NOV-leden kunnen de webinars van de NOV-Academy terugkijken via MijnNOV. Hiervoor krijgt u geen accreditatiepunten meer. Die krijgt u alleen als u officieel deelneemt aan een webinar.

Activiteiten aanmelden
Wilt u activiteiten aanmelden voor de kalender van de NOV-website? Stuur dan een bericht naar communicatie@orthopeden.org. In verband met de enorme hoeveelheid activiteiten, is het niet mogelijk om aparte mailings voor een congres, scholing, symposium etc. te verzorgen. De NOV-werkgroepen kunnen de verschillende activiteiten gemakkelijk verspreiden via hun eigen omgeving in MijnNOV.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.