Wat doen we?

De Werkgroep Schouder en Elleboog (WSE) is een subvereniging van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). De leden zijn orthopedisch chirurgen, geïnteresseerd en specialiseerd in aandoeningen van schouder en/of elleboog.

De werkgroep tracht het inzicht in de schouder- en elleboogproblematiek te vergroten door bijeenkomsten, het organiseren van (mini-)symposia, collegiaal overleg, internationaal congresbezoek en door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. De WSE heeft nauw contact met zusterverenigingen, zoals de BELSS in België, waarmee af en toe gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd worden.


Doel
Het doel van de Werkgroep Schouder en Elleboog (WSE) is het vergroten van de kennis en behandelmogelijkheden van aandoeningen van de schouder en de elleboog in Nederland. Verdergaande specialisatie van orthopedisch chirurgen die belangstelling voor deze problematiek hebben, vergroot de kennis; zowel van de diagnostiek als de therapie. Dit heeft niet alleen voordelen voor de patiënt, maar ook voor de kosten van de gezondheidszorg (snellere en betere oplossing voor de aandoening) en een maatschappelijk voordeel als mensen minder lang uit hun werk of sociale omgeving zijn. Met geavanceerdere technieken wordt getracht deze voordelen nog meer te vergroten.

Conservatieve behandeling
Behalve de steeds geavanceerdere operatieve orthopedische mogelijkheden wordt juist ook aandacht geschonken aan niet operatieve behandelingen.

Fysiotherapie
Een belangrijk onderdeel in de behandeling van schouder- en elleboogklachten is de rol van fysiotherapie. In een aantal gevallen is een gerichte fysiotherapeutische behandeling een betere keuze dan een operatie. Verder kan adequate fysiotherapie complicaties, zoals verstijving van de schouder, na een operatie voorkomen.

Activiteiten
De werkgroep organiseert jaarlijks een aantal werkgroepbijeenkomsten. U vindt deze op de kalender.Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.