DART

De DART-studie is een landelijk project van ZonMw en ZN naar de uitkomst van opereren versus gips voor polsfracturen bij ouderen.

De DART-studie startte in 2017 en onderzoekt wat de beste behandeling is voor gedisloceerde intra-articulaire distale radius fracturen bij patiënten ouder dan 65 jaar met een follow-up van één jaar.
De DART II-studie startte in 2019. De follow-up van de patiënten wordt verlengd met 4 jaar om de onderlinge relatie tussen trauma, de beste behandeling en de mate van post-traumatische artrose te onderzoeken. Daarnaast wordt onderzocht hoe post-traumatische artrose zich ontwikkelt ten opzichte van de gezonde contralaterale zijde en hoe dit in relatie staat tot de functionele uitkomsten bij oudere patiënten.

Voor dit SEENEZ project dat de NOV uitvoert in samenwerking met heelkunde, zijn we nog hard op zoek naar deelnemende centra!

DART-studie

De DART-studie heeft een eigen website waar u alle informatie vindt. Er staat ook informatie op de website van ZonMw. Als u interesse heeft in deelname kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoeker Dirk ter Meulen, d.p.termeulen@olvg.nl.

Subsidie

Deze studie is mogelijk dankzij subsidie van SEENEZ, ZN en ZonMw

Inclusie-overzicht DART

DART II-studie

Achtergrond

Distale radiusfracturen komen veel voor bij ouderen. Het is belangrijk om intra-articulaire fracturen te onderscheiden van extra-articulaire fracturen. Er is geen duidelijkheid over de beste behandeling voor intra-articulaire distale radiusfracturen bij ouderen.
Een belangrijk doel van de behandeling is om congruïteit van het gewrichtsoppervlak te herstellen en hiermee complicaties - zoals post-traumatische artrose - te voorkomen. Artrose van de pols leidt tot pijn, krachtsverlies en bewegingsbeperking. Beweeglijkheid van een pijnloze pols is belangrijk bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden en daarmee voor de kwaliteit van leven. Het is bekend dat post-traumatische artrose zich na het trauma kan ontwikkelen bij 50-76% van de gevallen, waarin 93% symptomatisch kan zijn.
In de DART II-studie worden de patiënten die eerder hebben meegedaan aan de DART-studie, langer vervolgd om de mate van artrose te onderzoeken. Het betreft dus een langere follow-up op de DART-studie. De DART II-studie is van hoge klinische relevantie en kan een belangrijk hiaat opvullen in de richtlijnen over het ontstaan van post-traumatische artrose na een intra-articulaire distale radiusfractuur bij ouderen.

Doel

Het beoordelen en vergelijken van de mate van post-traumatische en degeneratieve radiocarpale artrose bij oudere patiënten met een intra-articulaire distale radiusfractuur die gerandomiseerd zijn tussen open reductie en interne fixatie versus gipsbehandeling. Daarnaast zal radiologische mate van artrose gecorreleerd worden aan functionele en subjectieve uitkomstmaten.

Hypothese

Verondersteld wordt dat gipsbehandeling niet inferieur is aan ORIF voor wat betreft radiologische post-traumatische radiocarpale artrose, PROMs en functionele uitkomstmaten. Tevens wordt verondersteld dat er geen correlatie is tussen de radiologische mate van artrose, PROMs en functionele uitkomstmaten.

Studie-opzet

Een prospectief cohort onderzoek met een follow-up van 4 jaar op de DART-studie. Dit houdt in dat patiënten twee en vijf jaar na het trauma opnieuw vervolgd worden.

Populatie

Patiënten ≥65 jaar met een gedisloceerde intra-articulaire distale radiusfractuur, die mee hebben gedaan aan de DART-studie.

Randomisatie

Patiënten zijn reeds gerandomiseerd tussen gipsbehandeling of ORIF in de DART-studie ten tijde van het trauma. Voor de DART II-studie wordt niet opnieuw gerandomiseerd.

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat is de mate van radiocarpale artrose op de röntgenfoto en CT-scan, twee en vijf jaar na de intra-articulaire distale radiusfractuur. Secundaire uitkomstmaten zijn PROMs en functie van de pols.

Data-analyse

In totaal zijn er 126 patiënten nodig voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Er zal gebruikgemaakt worden van de Generalized Estimating Equation voor de primaire uitkomstmaat.

Planning

De studie is gestart in mei 2019. Op dit moment worden er nog steeds patiënten geïncludeerd voor de DART-studie. Na de laatste inclusie van de DART studie zal de DART II nog 5 jaar duren.

Subsidie

ReumaNederland

Contact
Heeft u vragen over de DART II-studie, neem dan contact op met Malou Slichter, arts-onderzoeker, via m.slichter@rdgg.nl of 015-260 3819Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.