Follow-up scoliose

Adolescente idiopathische scoliose (AIS): is standaard radiologische follow-up noodzakelijk? Zo ja, in welke frequentie?

In Nederland heeft ongeveer 2-3% van de kinderen tussen de 10 en 18 jaar een adolescente idiopathische scoliose (AIS). Zowel de conservatieve als de operatieve behandeling wordt grotendeels vervolgd met conventionele röntgenopnamen. Wetenschappelijke onderbouwing voor deze follow-up ontbreekt. Momenteel wordt deze jonge populatie dus frequent blootgesteld aan (röntgen)onderzoek.
Hoe frequent en hoe lang dit nodig is om progressie of postoperatieve complicaties vast te stellen, is niet bekend (1). Daarnaast is het de vraag of deze follow-up met röntgenonderzoek plaats moet vinden, of dat er geschikte alternatieven zijn. Op basis van het huidige beschikbare experimentele onderzoek kan hiervoor bijvoorbeeld gedacht worden aan echografisch onderzoek (2).

Er vond een startbijeenkomst plaats op 25 maart ter inventarisatie van de benodigde stakeholders en een tweede bijeenkomst op 29 mei waarbij een eerste aftrap werd gegeven tot het vormen van de onderzoeksgroep en een eerste conceptprotocol. NOV leden kunnen de verslagen hiervan terug lezen via MijnNOV.

De onderzoeksgroep is bezig met de verdere uitwerking en de subsidieaanvraag. Deze samenwerking werd gepresenteerd in een pitch tijdens het NOV-Najaarscongres 2019. Bekijk de presentatie van de pitch via MijnNOV.

Prioritering

13 keer geprioriteerd (10 keer NOV-lid, 3 keer patiëntvertegenwoordiger)

Bijbehorende richtlijn

Er is geen richtlijn op dit gebied.

Literatuur
  1. Dunn J, Henrikson NB, Morrison CC, Blasi PR, Nguyen M, Lin JS. Screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2018 Jan 9;319(2):173-187.
  2. Brink RC, Wijdicks SPJ, Tromp IN, Schlösser TPC, Kruyt MC, Beek FJA, Castelein RM. A reliability and validity study for different coronal angles using ultrasound imaging in adolescent idiopathic scoliosis. Spine J. 2018 Jun;18(6):979-985.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.