Steunzool bij platvoet

Symptomatische platvoet: wat is het effect van een steunzool?

Tot op heden is er geen goed opgezet en uitgevoerd vergelijkend onderzoek gedaan naar de simpele vraag of steunzolen effectief zijn bij de behandeling van symptomatische platvoeten van kinderen en/of volwassenen.
Voor deze vraag vindt een tweede online startersbijeenkomst plaats op 22 maart van 20.00-21.30 uur. Inschrijven (deelname gratis).

Achtergrond

Grofweg 45% van de kinderen tot 4 jaar, 15% van de oudere kinderen (1) en 30% van de mensen boven de 20 jaar (2,3) heeft platvoeten. Het is niet bekend hoeveel steunzolen er jaarlijks in Nederland worden aangemeten. We weten wel dat ze gemiddeld 2 jaar meegaan. De kosten zijn variabel, maar liggen veelal rond de € 200. Het is bekend dat op maat gemaakte steunzolen alleen bij bepaalde voetcondities (holvoeten, hallux valgus met pijn en juveniele idiopathische artritis) beter zijn dan die ‘van de plank’. Voor andere indicaties is daar geen bewijs voor. De meeste steunzolen (zowel van de plank als op maat gemaakt) worden echter voorgeschreven bij platvoeten (4).

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van steunzolen ‘op iets’; tot in de kleinste details. Een voorbeeld hiervan is: Effects of orthopedic insoles on static balance of older adults wearing thick socks (5). Vergelijkende studies zijn er echter nauwelijks en als ze er zijn, zijn deze van zeer matige kwaliteit (6). Bij de uitwerking van deze onderzoeksvraag moet dus aandacht zijn voor het nauwkeurig bepalen van het primaire eindpunt en een controlegroep; op voorhand een uitdaging!

 

Prioritering

13 keer geprioriteerd (11 keer NOV-lid, 2 keer patiëntvertegenwoordiger)

Bijbehorende richtlijn

Er is geen richtlijn op dit gebied.

Literatuur
  1. Evans AM, Rome K. A Cochrane review of the evidence for non-surgical interventions for flexible pediatric flat feet. Eur J Phys Rhabil Med. 2011 Mar;47(1):69-89.
  2. Pita-Fernandez S, Gonzalez-Martin C, Alonso-Tajes F, Seoane-Pillado T, Pertega-Diaz S, Perez-Garcia S, Seijo-Bestilleiro R, Balboa-Barreiro V. Flat Foot in a Random Population and its Impact on Quality of Life and Functionality. J Clin Diagn Res. 2017 Apr;11(4):LC22-LC27.
  3. Parvez Inamdar, Darshita Fatnani, Fatima Rajiwate, Bushra Shaikh, Bhakti Deshpande, Shehnila Shaikh, Bharat Ranka, Shagufa Dhansay. Prevalence of flat foot and high arched foot in normal working individuals using footprint method. Int J Physiother and Res. 2018; 6(3):2754-58
  4. Stolwijk NM. Feet4feet plantar pressure and kinematics of the healthy and painful foot (proefschrift). Nijmegen. 2014.
  5. Ma CZ, Wong DW, Wan AH, Lee WC. Effects of orthopedic insoles on static balance of older adults wearing thick socks. Prosthet Orthot Int. 2018 Jun;42(3):357-362.
  6. Hsieh RL, Peng HL, Lee WC. Short-term effects of customized arch support insoles on symptomatic flexible flatfoot in children: A randomized controlled trial. Medicine (Baltimore). 2018 May;97(20):e10655.
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.