Follow-up THP 5 jr

Patiënten met een totale heupprothese, 5 jaar na de operatie: welke frequentie is nodig voor de klinische en/of radiologische follow-up?

Jaarlijks worden er ongeveer 28.000 totale heupprotheses geplaatst (1). De huidige richtlijn Totale heupprothese adviseert routinematige follow-up door een orthopeed (2). In de afgelopen 15 jaar kon bij de richtlijnontwikkeling de vraag over de gewenste follow-up van totale heupprothesen na 5 jaar echter niet beantwoord worden op basis van wetenschappelijk bewijs. Het onderzoek hiernaar is gelimiteerd qua hoeveelheid en generaliseerbaarheid (3-8). Daarnaast lijkt er een grote praktijkvariatie te bestaan en bovendien vraagt de buitenwereld (verzekeraars, Zorginstituut) om standpunten.

Naast de frequentie van de lange termijn follow-up na een totale heupprothese, zijn er nog meer vragen. Voorbeelden hiervan zijn: kan er volstaan worden met "retour bij klachten", is een combinatie van PROMs en röntgenfoto voldoende en door wie moet de patiënt gezien worden? (9-11).

Er vond een startbijeenkomst plaats op 25 maart ter inventarisatie van de benodigde stakeholders en een tweede bijeenkomst op 29 mei waarbij een eerste aftrap werd gegeven tot het vormen van de onderzoeksgroep en een eerste concept protocol. NOV leden kunnen de verslagen hiervan terug lezen via MijnNOV.
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er behoefte is aan een inventarisatie onder leden en stakeholders om de huidige praktijk beter in kaart te krijgen. We kunnen zo exacter bepalen waar we ons binnen deze zorgevaluatie (FU na THP) op dienen te richten. Voor de inventarisatie is in oktober een enquête uitgezet. In deze fase vragen we alle heupchirurgen om deze enquête in te vullen. Met vragen over de enquête kunt u contact opnemen met Jantsje Pasma, onderzoeker, via J.Pasma@hagaziekenhuis.nl

De voorbereidingen voor de uitwerking van deze openstaande vraag zijn gepresenteerd in een pitch tijdens het NOV-Najaarscongres 2019. Bekijk de presentatie van de pitch via MijnNOV.

Prioritering

6 keer geprioriteerd (4 keer NOV-lid, 2 keer patiëntvertegenwoordiger)

Bijbehorende richtlijn

Deze vraag sluit aan bij richtlijn Totale heupprothese

Literatuur
 1. LROI-rapportage
 2. Richtlijn Totale heupprothese
 3. Hendricks TJ, Chong ACM, Cusick RP. The Cost of Routine Follow-Up in Total Joint Arthroplasty and the Influence of These Visits on Treatment Plans. Kans J Med. 2018 Aug 30;11(3):59-66.
 4. Kingsbury SR, Dube B, Thomas CM, Conaghan PG, Stone MH. Is a questionnaire and radiograph-based follow-up model for patients with primary hip and knee arthroplasty a viable alternative to traditional regular outpatient follow-up clinic? Bone Joint J. 2016 Feb;98-B(2):201-8.
 5. Silverwood R, Lawton R, Barnett K, Finlayson D: Is long-term follow-up after uncomplicated primary total hip arthroplasty necessary? Orthopaedic Proceedings. 2012;94B(supp XXXIX):176.
 6. Hacking C, Weinrauch P, Whitehouse SL, Crawford RW, Donnelly WJ. Is there a need for routine follow-up after primary total hip arthroplasty? ANZ J Surg. 2010;80(10):737–40.
 7. Robinson S, Varhol R, Bell C, Quirk F, Durrington L. HealthPathways: creating a pathway for health systems reform. Aust Health Rev. 2015;39(1):9–11.
 8. Waring S, Reynolds B, Schoch P, Thomson A, Williams S, Page R. Improved access orthopaedic joint replacement review clinic. ANZ J Surg. 2015;85(Suppl. 1):81–8.
 9. Haddad FS, Ashby E, Konangamparambath S. Should follow-up of patients with arthroplasties be carried out by general practitioners? J Bone Joint Surg Br. 2007;89(9):1133–4.
 10. Marsh JD, Bryant DM, MacDonald SJ, Naudie DD, McCalden RW, Howard JL, Bourne RB, McAuley JP. Feasibility, effectiveness and costs associated with a web-based follow-up assessment following total joint arthroplasty. J Arthroplast. 2014;29(9):1723–8.
 11. Large KE, Page CJ, Brock K, Dowsey MM, Choong PF. Physiotherapy-led arthroplasty review clinic: a preliminary outcomes analysis. Aust Health Rev. 2014;38(5):510–6.

Heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op via CORE@orthopeden.org

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.