Stepped care bij knieartrose

Wat is de effectiviteit van ‘stepped care’ versus ‘usual care’ bij artrose van de knie?

Binnen CORE is geen zorgevaluatie opgezet om deze openstaande vraag uit te werken. Er is vanuit beleidsmatig oogpunt veel activiteit betreffende deze vraag, waaronder de ontwikkeling van de NOV-richtlijn Conservatieve behandeling van heup en knie artrose en de KNGF-richtlijn Heup- en knie-artrose. In samenwerking met het KNGF is tevens het Handboek voor mensen met artrose opgesteld. De NOV heeft een aantal verstandige keuzes gepubliceerd waaronder de Verstandige Keuze Conservatieve behandeling van heup- en knieartrose.
Aanvullend aan de implementatie van deze Verstandige Keuze is onderzoek ingesteld naar de implementatie van deze Verstandige Keuze, het gebruik van conservatieve behandelingen en redenen om conservatieve behandelingen wel of juist niet te gebruiken. Dit onderzoek laat zien dat verdere implementatie van kennis rondom deze conservatieve behandelingen van zeer groot belang is en verdere actie behoeft. Er is dus veel nieuwe kennis bij gekomen en uit dit alles bleek dat de definities van stepped care en usual care tot dusver niet eenduidig zijn. Dit bemoeilijkt het doen van CORE zorgevaluaties. De NOV zal hier dan ook verder op inzetten en deze openstaande vraag op de agenda behouden.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.