Startend onderzoek

De startende landelijke studies zijn afkomstig uit de Kennisagenda Orthopedie 2015-2018 en 2019-2022.

Onderstaande studies bevinden zich in de opstartfase. Dat betekent dat een onderzoeksgroep de onderzoeksvraag heeft opgepakt, subsidie probeert te verkrijgen, of zelfs binnenkort kan starten met de inclusie van de studie. Zodra de inclusie gestart is, valt de studie onder Lopend Onderzoek. Wilt u als centrum deelnemen en patiënten includeren? Kijk dan op de pagina van de betreffende studie voor meer informatie en de contactgegevens. De volgende studies zijn in de opstartfase:

Antistolling studie: De Antistolling studie onderzoekt welke post-operatieve heup- en knieprothesepatiënten wel/geen tromboseprofylaxe nodig hebben.

CURVE studie: De CURVE studie onderzoekt of standaard radiologische follow-up noodzakelijk is bij Adolescente idiopathische scoliose (AIS), en in welke frequentie.

HAKA studie: De HAKA studie onderzoekt het verschil in fysiek functioneren en zorgconsumptie gerelateerd aan de prothese tussen patiënten met follow-ups op aanvraag versus routine matige follow-ups na een totale heup- of knieprothese.

HINT studie: De HINT studie onderzoekt of functionele nabehandeling tot betere functie en minder klachten leidt dan behandeling met buddy-tape bij Luxaties van het proximale interphalangeale gewricht (PIP).

Steunzolen bij kinderen studie: De Steunzolen bij kinderen studie onderzoekt wat het effect is van steunzolen bij een symptomatische platvoet.

THP/TKP bedrijfsarts studie: De THP/TKP bedrijfsarts studie onderzoekt of de terugkeer naar werk met een verwijzing naar de bedrijfsarts verbetert bij heup- of knieprothesepatiënten.

Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.