Heupartroscopie

Wat zijn effectieve indicatiegebieden voor heupartroscopie? Register ontwikkelen analoog aan LROI.

De opzet van een register is niet te vertalen in een onderzoeksvraag. Deze vraag valt dan ook buiten de Onderzoeksagenda Orthopedie. Er was echter wel een duidelijke onderliggende vraag: Is hip arthroscopy more (cost-)effective compared to conservative treatment in the treatment of femoroacetabular impingement (FAI) and labral tears?

Tijdens de uitwerking van de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie 2015-2018 bleken er internationaal al RCT’s te zijn opgezet om deze vraag uit te werken (1), waaronder nieuwe placebo gecontroleerde RCTs om te aan te tonen of en wat de werking is van een heupscopie. In samenspraak met de werkgroep heup en andere experts op het gebied van arthroscopie, is daarom besloten in de periode 2015-2018 geen CORE-project te starten op deze vraag. Inmiddels zijn er diverse internationale trials gepresenteerd. Als er in de toekomst desondanks nog vragen onbeantwoord blijven, dan zou er alsnog een CORE-project kunnen starten.

Literatuur
  1. resultaten trialregisters: ISRCTN64081839, ACTRN12615001177549, NCT01893034, NCT01623843, NCT02692807, NCT01993615
  2. Arthroscopic hip surgery compared with physiotherapy and activity modification for the treatment of symptomatic femoroacetabular impingement: multicentre randomised controlled trial
  3. Hip arthroscopy versus best conservative care for the treatment of femoroacetabular impingement syndrome (UK FASHIoN): a multicentre randomised controlled trial
Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.