ARGON-DOA

Dit is een onderzoek naar het verschil tussen een 10 weken durende preoperatieve Duloxetine-behandeling - voorafgaand aan een TKP en een THP operatie - en gebruikelijke zorg (geen pre-operatieve Duloxetine). Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

Doel van de DOA-studie (Duloxetine in OsteoArthritis)

Totale gewrichtsvervanging wordt beschouwd als één van de meest veilige, succesvolle en kosteneffectieve behandelmethoden voor ernstige artrose. Ondanks de voordelen, ervaart ongeveer 10-20% van de patiënten naeen totale heup of knie-arthroplastiek residuale pijn, terwijl de operatie technisch als geslaagd beoordeeld kan worden. Op basis van eerder onderzoek zijn er aanwijzingen dat een preoperatieve mate van centrale sensitisatie (pijngevoeligheid) kan leiden tot verminderde postoperatieve uitkomsten, zoals residuale pijn. Duloxetine, een antidepressivum, is effectief gebleken in verschillende chronische pijn aandoeningen waarin centrale sensitisatie waarschijnlijk het onderliggend pathofysiologische mechanisme is.

In de DOA-studie vergelijken we een 10 weken durende preoperatieve Duloxetine behandeling met gebruikelijke zorg (geen interventie). Er worden in totaal 118 THA/TKA patiënten geïncludeerd. Zij wordem tot 1 jaar postoperatief vervolgd. De primaire uitkomstmaat is knie-/heuppijn 6 maanden postoperatief. Verder worden op verschillende preoperatieve en postoperatieve momenten PROM’s (patient related outcome measures) en gegevens zoals medicatiegebruik geregistreerd.

Nieuws

In september 2014 zijn we gestart met het includeren van patiënten. Er zijn nu 18 patiënten geïncludeerd, waarvan 14 patiënten uit het Martini Ziekenhuis Groningen en 4 patiënten uit het Universitair Medisch Centrum Groningen.
We zijn blij dat het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) binnenkort zal worden toegevoegd als deelnemend centrum. Naar verwachting zullen de inclusies in het MCL in september 2015 van start gaan.

Deelnemende klinieken

De volgende centra includeren patiënten voor de DOA-studie.
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Martini Ziekenhuis Groningen

Projectgroep
  • Drs. Tim Blikman. Hij werkt als arts en promovendus op de afdeling Orthopedie van het UMCG.
  • Drs. Wietske Rienstra. Zij werkt als arts en als promovendus op de afdeling Orthopedie van het UMCG.
  • Prof. dr. Sjoerd K. Bulstra. Hij is orthopedisch chirurg en afdelingshoofd van de afdeling Orthopedie in het UMCG.
  • Dr. Tom van Raaij, orthopedisch chirurg van de afdeling Orthopedie in het Martini Ziekenhuis.
  • Dr. Martin Stevens, bewegingswetenschapper. Hij werkt als onderzoekscoördinator op de afdeling Orthopedie van het UMCG.
  • Dr. Inge van den Akker-Scheek, bewegingswetenschapper. Zij werkt als senior onderzoeker op de afdeling orthopedie van het UMCG.
Contact

050-3611221
doa@orth.umcg.nl
www.orthopeden.org/argon-doa

Postadres
Universitair Medisch Centrum Groningen
Secretariaat Orthopedie, t.a.v. DOA- studie
Postbus 30 001, HPC WB51
9700 RB Groningen

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.