Nieuwsbrieven

Hier vindt u tools die handig kunnen zijn helpen bij het opzetten van een onderzoeksagenda of bij het opstarten van projecten om openstaande vragen in te vullen.

Netwerktool

De Federatie Medisch Specialisten, ZonMW en het Instituut voor briljante mislukkingen hebben een netwerktool ontwikkeld die wetenschappelijke verenigingen kan helpen bij het ontwikkelen van een netwerk. De NOV heeft hier een bijdrage aangeleverd door onze opgedane ervaring over het opzetten van het Consortium Orthopaedic Research (CORE) te delen. Kijk op Netwerkvoorbereider.nl

Codebook

This codebook consists of different variables/ questionnaires that are frequently used in orthopaedic research concerning the hip and knee. It is not intended to recommend any questionnaire over another one, but when the questionnaires has been chosen researchers can use this codebook to name and label their variables. We advise to use the variable names, labels and values as described in this codebook to create an uniform format for Orthopaedic research databases. This will greatly facilitate a future exchange and pooling of data.

The Dutch Arthroplasty Register was taken as the leading format, with some changes because of discrepancies or inconsistencies.

The goal of this codebook is to create an uniform format for databases across the Netherlands so that databases can be exchanged and merged in an easy way. English language is used, so that international collaboration is possible. However, the Dutch versions of the questionnaires were used.

Adviesrapport Knelpunten oplossen bij opstarten onderzoek (FMS)

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een adviesrapport uitgebracht: Knelpunten oplossen bij opstarten van wetenschappelijk onderzoek door medisch specialisten. In het rapport staat beschreven hoe landelijke en lokale toestemmingsprocedures efficiënter kunnen, zodat zorgevaluatieonderzoek sneller van start kan gaan en de administratielast voor onderzoekers aanmerkelijk wordt verminderd. Lees het rapport.

Handige links
DCRF-toolkit om werven van deelnemers voor onderzoek te verbeteren

De DCRF werkgroep Werving Proefpersonen heeft een set van aanbevelingen ontwikkeld om het werven van deelnemers voor onderzoek te verbeteren. De ‘toolkit’ met aanbevelingen is met name interessant voor onderzoekers, financiers, instellingen/ziekenhuizen en patiëntenorganisaties, en is te downloaden via de website van de DCRF.

Op de website van de DCRF kun je ook de powerpoint-presentatie over de Lokale haalbaarheid en de VGO downloaden.

Lees de CORE-nieuwsbrief (dec 2020) met lessons learned en uitdagingen die naar voren kwamen in de bijeenkomst met de mensen van de CORE-projectgroepen (via MijnNOV dus alleen voor leden).Beschikbare downloads


Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.