Stepped care met AI

Wat is de toegevoegde waarde van AI-beslisondersteuning bij het maken van keuzes binnen artrose zorg?

Artrose is een zeer veel voorkomende aandoening waarbij het kraakbeen verslechterd en gewrichten stijf en pijnlijk worden. Het komt heel veel voor en de prevalentie neemt nog altijd toe. De prevalentie is nu 1,5 miljoen Nederlanders en in 2040 zullen dit bijna 3 miljoen mensen zijn. 

De meer gevorderde artrose patiënten worden nu behandeld met een gewricht vervangende operatie (heupprothese of knieprothese bijvoorbeeld). Dat gebeurt nu meer dan 70.000 x per jaar in ons land. Het aantal operaties neemt elk jaar 3% toe. Met afnemende capaciteit van mensen in de zorg en operatieruimte moeten we op zoek naar alternatieve behandelingen. Er zijn recent meerdere programma's ontwikkelt om artrose conservatief te behandelen met beweegprogramma's en gecombineerde leefstijlinterventies. Als we beter kunnen selecteren welke behandeling bij welke patiënt het meest succesvol zal zijn, helpt dit om de juiste resources in te zetten en zo optimaal mogelijk de operatieve en conservatieve capaciteit in te zetten en zo de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. 

Het betreft hier een cohortonderzoek van stepped care met verzamelen van allerlei data: demografie, gender, medicatie, zorgconsumptie, werk en opleiding, ziekte kenmerken. Deze zeer grote data pools kunnen met AI geanalyseerd worden en leiden tot voorspelmodellen en keuze hulpen. Te denken valt ook aan begeleiding middels AI van de patiënt in het specifieke traject.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.
}