Overig onderzoek

De overige landelijke studies zijn afkomstig uit de Kennisagenda Orthopedie 2015-2018 en 2019-2022.


Onderstaande studies zijn om verschillende redenen niet opgepakt. Het kan zijn dat er nog geen onderzoeksgroep zich bereid heeft gevonden met een vraag aan de slag te gaan, dat antwoord op de onderzoeksvraag reeds gegeven is in ander (internationaal) onderzoek, of dat de vraag te breed geformuleerd is om goed onderzoek naar te doen.
De volgende studies zijn daarom geplaatst onder overig onderzoek:

Antibiotica bij prothesechirurgie: De onderzoeksvraag: “Antibiotica-profylaxe bij prothesechirurgie: eenmalig of 24 uur?” is nog niet opgepakt. Prof. dr. Rudolf Poolman en Prof. dr. Paul Jutte achten de vraag relevant en hebben voorgelegd aan de werkgroepen Heup en Knie of er draagvlak is voor het oppakken van deze vraag.

Behandeling kraakbeentumoren: De onderzoeksvraag: “Laaggradige kraakbeentumoren: is het wel of niet nodig om te opereren? RCT: MRI afwachten versus operatie” is vooralsnog niet opgepakt en moet nog worden uitgewerkt.

Corticosteroïd injecties knieartrose: Op basis van de eerste onderzoeksvraag: “Welk type intra-articulaire injectie (dosis verhouding en middelen) is effectief bij de behandeling van knieartrose?” zijn twee standpunten geformuleerd. Deze standpunten betreffen niet de corticosteroïd injecties. Omdat inmiddels internationaal veel literatuur is verschenen over het gebruik van corticosteroïd injecties versus een conservatief beleid, is de werkgroep Knie gevraagd hierover een standpunt te formuleren. In de meest recente Kennisagenda Orthopedie is de onderzoeksvraag herzien naar “Wat is het pijnreductie-effect van een intra-articulaire corticosteroïd-injectie bij de behandeling van artrose van (heup of) knie?”. Deze vraag is nog niet opgepakt.

Heupartroscopie: De onderzoeksvraag: “Wat zijn effectieve indicatiegebieden voor heupartroscopie?” is reeds beantwoord in internationale literatuur. De Werkgroep Heup zal hierover een standpunt formuleren.

SAPS Behandeling: De onderzoeksvraag “Wat is de beste behandeling van SAPS?” wordt gedeeltelijk beantwoord in de nieuwe SAPS richtlijn. Eventuele nieuwe onderzoeksvragen die uit deze richtlijn voortkomen worden meegenomen bij de prioritering van onderzoeksvragen op de nieuwe Kennisagenda Orthopedie.

Stepped Care Knieartrose: De onderzoeksvraag: “Wat is de effectiviteit van ‘stepped care’ versus ‘usual care’ bij artrose van de knie?” wordt beleidsmatig uitgewerkt. De commissie Kwaliteit is hier nauw bij betrokken, en vooralsnog is het niet nodig om de vraag uit te zetten in onderzoek.

Steunzolen bij volwassenen studie: De Steunzolen bij volwassenen studie heeft als doel te onderzoeken wat het effect is van steunzolen bij een symptomatische platvoet. Deze vraag is opgepakt voor kinderen, maar moet nog worden uitgewerkt voor volwassenen.

Voorspellen behandeluitkomsten studie: De studie naar het voorspellen van behandeluitkomsten heeft als doel te onderzoeken of we met pre-interventie patiëntkarakteristieken beter kunnen voorspellen hoe de interventie-uitkomst zal zijn voor bijvoorbeeld i) patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met heup/knieprothese; ii) patiënten met (diverse) degeneratieve wervelkolomaandoeningen. Deze innovatieve vraag is breed geformuleerd en behoeft een specifiekere onderzoeksvraag om mee aan de slag te kunnen.

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.