ARGON-OPTIMA

it is een onderzoek naar de optimale timing van het plaatsen van een totale knie- of heupprothese. Deze studie wordt gesubsidieerd door het Reumafonds.

Doel

Hoewel de gewrichtsvervangende operatie bij artrose tot één van de meeste effectieve interventies hoort is - gezien de invasiviteit, de levensduur van een prothese en de medische kosten - goede timing en indicatiestelling van deze operatie cruciaal. Het hoofddoel van het eerste deel van het ARGON programma is dan ook om de optimale timing van knie- en heupprothesen bij patiënten met heup- en/of knieartrose te onderzoeken. Om dit doel te bereiken zal er gestart worden met onderzoek naar pre-operatieve voorspellers voor de uitkomst van heup- en knieprothesen. Met deze kennis kan de NOV in de toekomst de richtlijn op het terrein van indicatiestelling aangescherpen.

De ARGON-OPTIMA studie wordt uitgevoerd met behulp van bestaande landelijke prospectieve cohort studies en klinische trials, met o.a. preoperatieve en postoperatieve data omtrent pijn en algemeen functioneren.

Deelnemers

Van de volgende centra hebben we de data ontvangen, waarvoor heel veel dank:

Alrijne Ziekenhuis (Leiderdorp)
Sint Antonius ziekenhuis (Nieuwegein)
Spaarneziekenhuis (Hoofddorp)
Kliniek ViaSana (Mill)
Viecuri (Venlo)
HagaZiekenhuis (Den Haag)
Sint Maartenskliniek (Nijmegen)
Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam)
Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden)
Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag)
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam)

Aanmelden

Wilt u data delen (waarbij natuurlijk Good Research Practice en auteurschap regels gelden) of heeft u interesse om prospectief onderzoek in samenwerking met de ARGON-OPTIMA studie te doen, dan kunt u mailen naar ARGON@lumc.nl.

Om de gegevens vanuit verschillende studies te kunnen “poolen” en de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, moeten de studies voldoen aan een aantal criteria:

  • Prospectief design (observationele studie).
  • Minimaal 1 jaar follow-up van patiënten.
  • Bij chirurgische ingreep: minimaal 1 pre- en postoperatieve meting van pijn en functioneren.
  • Minimale dataset patiënt karakteristieken: leeftijd, BMI, geslacht, diagnose type prothese, duur OK, ASA klasse.
  • Minimale dataset ziekte karakteristieken: status contralaterale kant, status heup gewricht in geval van knie osteoartritis en omgekeerd, radiologische pre- en postoperatieve X foto.

Uiteindelijk is het doel om, een belangrijke impuls te geven aan Orthopedisch onderzoek in Nederland.

Projectgroep
  • Prof. dr. Rob Nelissen, orthopedisch chirurg en afdelingshoofd van de afdeling Orthopaedie LUMC.
  • Prof. dr. Thea P.M. Vliet Vlieland. Zij werkt op de afdeling Orthopaedie in het LUMC, het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden en Sophia Revalidatie in Den Haag. Hier initieert en coördineert zij klinisch, toegepast onderzoek op het gebied van doelmatigheid van zorg binnen de revalidatie en orthopedie, met een belangrijk accent op fysiotherapie.
  • Dr. Perla J. Marang-van de Mheen. Hij werkt als associate professor Kwaliteit van zorg op de afdeling Medische Besliskunde. Als epidemioloog houdt zij zich onder andere bezig met besluitvorming rondom chirurgische interventies.
  • Dr. Maaike G.J. Gademan, bewegingswetenschapper. Zij werkt als post-doc op de afdelingen Orthopaedie en Klinische Epidemiologie. Zij houdt zich onder andere bezig met de modellering van uitkomsten bij heup- en knieprothesen.
  • Stefanie N. Hofstede, MSc, gezondheidswetenschapper. Zij werkt als promovendus op de afdelingen Orthopaedie en Medische Besliskunde. Zij houdt zich onder andere bezig met preoperatieve voorspellers van postoperatieve uitkomst bij heup- en knieprotheses.
Contact

071-5265797 of 071-5263795
argon@lumc.nl
www.orthopeden.org/argon-optima

Bezoekadres
Leids Universitair Medisch Centrum
Stafsecretariaat Orthopaedie
Albinusdreef 2, J11-R-70
2333 ZA, Leiden

Postadres
Leids Universitair Medisch Centrum
ARGON-OPTIMA studie
Postzone J11-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Om u beter van dienst te zijn, maakt de website gebruik van cookies.